130 millioner til koronaforskning – men ikke til behandling eller vaksine

Forskningsrådet har behandlet 78 søknader om virusrelatert forskning i rekordfart, 30 av dem vant frem. Vaksineutvikling og behandling ble ekskludert fra denne bevilgningen

130 millioner til koronaforskning – men ikke til behandling eller vaksine
John-Arne Røttingen sier at han ikke utelukker ytterligere utlysninger om forskningsmidler til prosjekter rundt Covid-19. Sverre Chr. Jarild

Ingen av de 30 prosjektene dreier seg om vaksine eller behandling. Det er andre spørsmål knyttet til pandemien som står sentralt. Det skal forsker på langtidsvirkninger, på overlevelsesgrad, smitterisiko og hvordan pandemien har påvirket helsearbeidere.