130 millioner terabyte

Det er mengden mobil datatrafikk vi vil ha om fire år, ifølge Cisco.