NETTARKIV

125-års jubileum

Norge hadde hatt en lov om mål og vekt helt siden Magnus Lagabøters landslov i 1276. Den nye meterloven erstattet imidlertid en lov fra 1824. Den var utarbeidet av professor Christopher Hansteen og opererte med særnorske definisjoner av tommer og pund.

Til høsten planlegges en konferanse i Paris i anledning 125-års dagen for metersystemet. Til denne er det invitert en rekke nobelprisvinnere i fysikk som har gitt vesentlige bidrag til utviklingen av det internasjonale system for måleenheter, SI-systemet. (lh)

Les mer om: