122 land i energifare

122 land i energifare
MANGLER ENERGI: Trøbbel i Nord-Afrika og Midtøsten gir utfordringer for mange land. Hele 122 land har nå høy risiko for energimangel, ifølge risikoanalytikerne i selskapet Maplecroft. Bildet er fra den saudiske ørkenen, hvor en stor andel av verdens oljeproduksjon skjer. Bilde: Saudi Aramco

Det er høy risiko for energimangel i 122 av verdens land, ifølge en rapport fra risikoanalytikerne i Maplecroft.

Av de rike G7-landene er det bare Canada som har sikker energitilgang, mens både Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA har høy risiko for kortsiktig mangel.

Gigantforbrukeren Kina har også usikker energitilgang, og leter nå etter skifergass og borer på dypt vann i Sør-Kinahavet, ifølge Maplecroft.

ENERGI - Risiko Maplecroft-rapport juni 2011
Gigantforbrukeren Kina har også usikker energitilgang, og leter nå etter skifergass og borer på dypt vann i Sør-Kinahavet, ifølge Maplecroft.HØY RISIKO: De røde prikkene er tre vestafrikanske land med ekstrem risiko for energimangel på kort sikt, ifølge Maplecroft. De oransje har høy risiko. De grønne er land med lav risiko for energimangel. Maplecroft

Dyr energi

Høye energipriser gjør at mange land spør seg hvor sikker energiforsyningen deres er. Det er det god grunn til, om vi skal tro Maplecrofts rapport.

Selskapet har sett på kortsiktig og langsiktig energisikkerhet for verdens land, i lys av de mange geopolitiske hendelsene som påvirker energimarkedet.

Nord-Afrika og Midtøsten ( MENA-regionen) er preget av den arabiske våren hvor flere regimer er eller kan bli veltet, og jordskjelvet i Japan øker Japans olje- og gassforbruk. Tørke i Kina kan øke kinesernes forbruk av diesel til generatorer. Dette gjør energiforsyningen dyr og usikker for mange land.

– Økende energipriser som svar på politiske opprør i MENA-regionen tidlig i 2011 har vist at energisikkerhet er avgjørende viktig, sier direktør Alyson Warhurst i Maplecroft i en pressemelding.

122 har høy risiko

Ifølge Maplecroft har hele 122 land nå høy risiko for energimangel. Selskapet har evaluert 196 ulike lands energiimport, spredningen på ulike energikilder, importsikkerhet og energikostnader.

Det er de vestafrikanske landene Sierra Leone, Gambia og Guinea-Bissau som er verst ute. Disse tre er de eneste Maplecroft plasserer i kategorien «ekstrem risiko» på kort sikt.

Norge er et av verdens tryggeste land, og ligger på syvende plass over landene med lavest risiko for energimangel. Norge er bare slått av Saudi-Arabia, Russland, Indonesia, Malaysia, Australia og Canada.

Sistnevnte er det landet i verden med størst energisikkerhet, og er nettoeksportør av både elektrisitet og fossil energi. De har også en variert energimiks og store naturressurser.

USA bedrer sikkerheten

USA har også høy risiko for å mangle energi på kort sikt, på grunn av høy import av fossil energi og elektrisitet. Oljeimporten var på 12,9 millioner fat per dag i 2008, som tilsvarer 15 prosent av verdens produksjon det året.

På lengre sikt vil ukonvensjonelle olje- og gassressurser som skifergass, oljesand og dypvannsolje påvirke tilgangen på energi. Maplecroft mener USA til og med kan bli gasseksportør på lengre sikt, og derfor har lav risiko på lang sikt (de er rangert som nummer 160 av 171 vurderte land).

Med lang sikt mener Maplecroft 20-50 år.

Midtøstens langsiktige risiko

Landene i Midtøsten og Nord-Afrika har store oljereserver, men på lang sikt har mange av landene i regionen høy risiko energimangel.

Land som Egypt, Marokko, Qatar, Saudi-Arabia, Tunisia, Iran, Irak, Kuwait og Emiratene har høy energiintensitet. Trass i store oljereserver kan landene i regionen ifølge Maplecroft havne i en situasjon hvor tilgangen på fossil energi øker innenlands etterspørsel til den overstiger produksjonen og reservene begynner å svinne.