Det polske flagget.

120 millioner til polsk-norsk FoU

Fondet på 120 millioner kroner retter seg mot polske aktører som minst må ha en norsk samarbeidspartner for å komme i betraktning.

Prosjekter innen alt fra telemedisin til polarforskning kan søke støtte.

Det norske bidraget til fondet består av EØS-midler. Polen er det største mottakerlandet av EØS-midler med en støtte på 4,4 milliarder kroner. (©NTB)