ARKIVNYHETER

120 meter lang kulvert på anbud

Dette er nordre del av parsellen som skal utvides og senkes. 17. august må alle anbud være innlevert.
Dette er nordre del av parsellen som skal utvides og senkes. 17. august må alle anbud være innlevert. Bilde: Anders Haakonsen
22. juni 2011 - 01:29

Fylkesveg 44 er også kjent som Hillevågsveien. Den er en av to hovedveger inn mot Stavanger fra sør. Hensikten med utvidelsen er å bedre forholdene for kollektivtrafikken. I første omgang er det bussene som blir begunstiget med kollektivfelt, men forholdene legges til rette slik at disse feltene også kan benyttes av en eventuell framtidig bybane.

Arbeidet går nå mot slutten på den første parsellen som utvides på Hillevågsveien. Den er 800 meter lang og går mellom Havneveien og Sjøhagen. Neste parsell ligger i forlengelsen av denne og går fra Sjøhagen til Zetlitzveien. Her skal vegen bli 7 meter bredere enn nå for å få plass til kollektivfeltene. Vegen blir også senket med opptil 5 meter. Når jobben er gjort vil ikke kulverttaket ligge særlig høyere enn vegen ligger i dag. Kulverten får tre løp, et løp i hver retning for biler og sykkelfelt, og et i midten for kollektivfelt i begge retninger.

Over kulverten blir det etablert et grøntområde. Når det er ferdig, blir det en forbindelse mellom grøntområder på begge sider av fv 44. På kulverttaket blir det også en gang/sykkelveg i Hillevågsveiens lengderetning.

Vegvesenet har prosjektert kulverten i egenregi. Øvrig prosjektering er utført av Multiconsult. Anlegget skal være fullført i september 2013.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.