KLIMA

120 000 milliarder kroner til ny energi

Smøla 5 - vindturbinpark.
Smøla 5 - vindturbinpark. Bilde: Statkraft

I sin tredje delrapport i 2007 vurderer FNs klimapanel tiltak og virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser.

Tiltakene vil koste.Behov for investeringer

– Noen utslippskutt vil kreve større investeringer. I energisektoren ser klimapanelet for seg investeringer i størrelsesorden 20 000 milliarder amerikanske dollar fram til 2030. Disse investeringene i ny infrastruktur i utviklingsland og oppgradert infrastruktur i industriland vil gi viktige og langvarige utslippskutt, skriver SFT på sine nettsider. Knut H. Alfsen i SSB har deltatt som hovedforfatter til kapittel 3 om tiltak i et langsiktig perspektiv.

Lønnsomme kutt i utslipp fra bygninger

Tiltak og utslippskutt kan ikke komme i én sektor alene. Det største potensialet for kutt med lavere kostnad enn 20 amerikanske dollar per tonn CO 2 (eller en gitt mengde av andre klimagasser med tilsvarende oppvarmingspotensial som ett tonn CO 2) finner vi i bygningssektoren.

– Ved å utnytte mulighetene for energieffektivisering i nye og eksisterende bygninger, kan vi unngå 30 prosent av de forventede utslippene innen 2030, og samtidig oppnå netto økonomisk gevinst, ifølge klimapanelet.

Om vi skal nå målet om å begrense den globale temperaturøkningen til to grader Celsius, må utslippsveksten snus til reduksjoner innen år 2015.

Uten ytterligere tiltak og virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser, vil de globale utslippene fortsette å vokse de neste tiårene. Uten slike tiltak forventer FNs klimapanel en vekst i klimagassutslipp på 25 – 90 prosent i perioden 2000 – 2030.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.