11 vindkraftprosjekter skrinlegges

11 vindkraftprosjekter skrinlegges
VENTETID: Finanskrisen har kuttet ventetiden på vindturbiner og svenkse bønder gleder seg. Bilde: Colourbox

NVE prioriterer å sluttbehandle de omsøkte vindkraftverkene Oksbåsheia, Roan, Kvenndalsfjellet og Storheia. De fire prosjektene har en mulig årlig produksjon på inntil 2,6 TWh.

– Prioriteringen av vindkraftprosjekter på Fosen og i Namdalen vil bidra til en mer oversiktlig og effektiv konsesjonsbehandling av vindkraft- og kraftledningsprosjekter i regionen. NVE kan nå konsentrere seg om å behandle vindkraftverk som eventuelt raskt kan realiseres, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas i en pressemelding.11 skrinlegges

Det er planlagt 23 vindkraftverk med en mulig produksjon på over 11 TWh på Fosen og i Namdalen. For å kunne realisere disse er det behov for omfattende nettforsterkninger.

Selv om det bygges nye kraftledninger, vil det kun være mulig å realisere en liten del av planene.

NVE anbefaler samtidig at planleggingen av ytterligere elleve meldte vindkraftverk avsluttes.

Disse representerer en mulig årlig produksjon på inntil 5 TWh. Videre arbeid med Innvordfjellet, Breivikfjellet, Blåheia og Jektheia prioriteres ikke av NVE i denne omgang.

NVE har lagt vekt på vindforhold, lokal aksept og hensynet til reindriften.

Vil fortsette å prioritere

NVE har også mottatt fire meldinger om vindkraftverk nord i regionen, som heller ikke prioriteres nå.

Vindkraftverkene kan tas opp til behandling dersom det blir tilgjengelig nettkapasitet. Disse vindkraftverkene planlegges med en mulig årlig produksjon på inntil 3,4 TWh.

NVE vil nå på samme måte fortsette prioriteringen av vindkraftverk i andre nettregioner.