NETTARKIV

1000 jobber i fare

25. sep. 2001 - 07:30

I august satte Hydros magnesiumfabrikk på Herøya utenfor Porsgrunn produksjonsrekord. Men høyt tempo og reduserte produksjonskostnader er likevel ikke nok: Hydro-ledelsen har signalisert at de vil legge ned primærproduksjonen av magnesium i Norge.

Kontinuerlig omstilling og effektivisering

Teknologimiljøet i Grenland og lokalsamfunnet fortviler i jubileumsåret som markerer 50 års magnesiumproduksjon på Herøya. Etter kontinuerlig effektivisering, omstilling og reduksjon i antall arbeidsplasser gjennom hele nittitallet, trues ytterligere 1000 arbeidsplasser i prosessindustrien i Grenland.

– Magnesiumanlegget på Herøya er det mest kostnadseffektive i den vestlige verden. Ved å innføre ny teknologi som vi selv har utviklet de siste årene, kan produksjonen i Grenland bringes videre ned på et kostnadsnivå hvor Hydro kan konkurrere med kinesiske lavprisprodusenter, hevder hovedtillitsvalgt Oddbjørn Haugerød i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Skjebnetimen kan komme allerede 12. oktober. Da samles Hydro-styret for å vedta videre strategi for magnesiumdivisjonen.

Men i kulissene jobber de tillitsvalgte Oddbjørn Haugerød og Ole Ragnar Helgen i Norges ingeniørorganisasjon (Nito), øvrige fagorganisasjoner, Grenland-kommunene og Telemark fylkeskommune for å få konsernledelsen til å utsette avgjørelsen.

Europas siste

Norsk Hydro er verdens største enkeltprodusent og kontrollerer omkring halvparten av markedet for magnesiumlegeringer. Prognosene for dette markedet frem til 2008 spår en årlig økning på 15 prosent.

Divisjonsledelsen i Brussel la i vår frem en ny strategi for Hydros magnesiumvirksomhet. Et marked med fallende magnesiumpriser og økt konkurranse fra billig metall fra Kina, tvinger selskapet til å legge ned én av de to magnesiumfabrikkene.

Strategien peker i retning fortsatt drift ved anlegget i Becancour i Canada, og kroken på døra for anlegget på Herøya, Europas siste magnesiumfabrikk. Tidligere i år har én fransk og én amerikansk produsent lagt inn årene.

Vurderer strategien

Informasjonsdirektør Tor Steinum i Norsk Hydro ASA forteller at Kina på bare fem år har erobret 40 prosent av verdensmarkedet for magnesium.

– Vi har til hensikt å kartlegge den nye situasjonen og gjøre strategiske valg.

Kineserne produserer hovedsakelig renmagnesium, mens Hydro produserer legeringsmagnesium.

– Kineserne har vist stor evne til å øke sin produksjon, og billig renmagnesium kan spise av legeringsmarkedet. Den negative prisutviklingen har så langt rammet det europeiske markedet hardest, men vi kan ikke utelukke at også andre markeder rammes.

Vesentlig lavere priser i Europa enn i USA, er en av årsakene til at Hydro-strategien ser ut til å peke bort fra Herøya. Amerikansk bilindustri er en viktig avtaker av hydromagnesium fra Canada.

I løpet av høsten setter Hydro dessuten i drift et nytt legeringsstøperi i Kina, basert på kinesisk renmagnesium. Selskapet er også inne på eiersiden i en amerikansk produsent av presstøpte bildeler.

Tre milliarder

Men de ansatte på Herøya nekter å gi tapt. De lokale representantene mener fabrikken her har det beste utgangspunktet for å utvikle seg videre. Mesteparten av prosessanlegget ble modernisert på 1980-tallet.

– De siste åtte årene har vi jobbet for å sette inn et nytt produksjonsanlegg for magnesiumklorid (lutanlegg, red.anm) , som er den mest forurensende enheten i dagens prosess. Nytt kloreringsanlegg vil medføre redusert bemanning og lavere energibruk, og bringe oss ned på kinesisk kostnadsnivå. Teknologien er så langt utviklet at vi mener vi kan realisere moderniseringen, sier Ole Ragnar Helgen.

Han mener oppgraderingen vil gjøre fabrikken i Grenland fullt i stand til å konkurrere med lavkostprodusenter, lage større serier og nye legeringsprodukter. Men oppgraderingen vil koste tre milliarder kroner.

– En rekke bilprodusenter har i dag laget prøvemodeller med økt bruk av magnesium, som gir oss grunn til optimisme med hensyn til markedet. Da er det veldig frustrerende at ledelsen signaliserer stans i produksjonen.

Kraftige ringvirkninger

Magnesiumvirksomheten sysselsetter direkte og indirekte ca 1000 personer innenfor Hydro. En nedleggelse vil dessuten ha kraftige ringvirkninger for Grenland som industristed.

Lokale krefter har mobilisert for å få gjennomført en uavhengig konsekvensanalyse for å belyse alle sider av saken. De håper at en grundig gjennomgang av markedssituasjon, kostnadsposisjonen til de to verkene, konsekvensene ved en mulig nedlegging og mulighetene med ny teknologi skal føre til fortsatt magnesiumproduksjon utenfor Porsgrunn.

– Vi har bedt Hydro utsette sin avgjørelse inntil konsekvensanalysen er klar, sier fylkesordfører Andreas Kjær i Telemark.

Selve bærebjelken

Nedlegging på Herøya vil rasere hele kompetansemiljøet innen magnesium – et miljø som også støtter produksjonsmiljøet i Canada, advarer de tillitsvalgte.

– Kompetansen på Herøya utgjør bærebjelken i Hydros magnesiumvirksomhet. Dersom primærproduksjonen legges ned, vil dette miljøet forsvinne for godt, sier Haugerød.

Fylkesordfører Kjær ber, sammen med ordførere i Grenlands-kommunene, staten finansiere konsekvensanalysen.

– Det må være et overordnet nasjonalt mål å få til utvikling istedenfor for forvitring av det prosessindustrielle miljøet i Grenland, skriver partene i et brev til næringsminister Grethe Knudsen.

Møter Reiten

Hydros generaldirektør Eivind Reiten har sagt ja til å møte lokalpolitikerne.

– Vi håper Reiten kan medvirke til at styret utsetter sin avgjørelse. Samtidig har vi bedt om å få en gjennomgang av Hydros strategi i Grenland. Er magnesiumstrategien en isolert sak, eller er dette første skritt i en nedbygging av selskapets aktivitet i regionen? spør Kjær.

Tor Steinum vil ikke forutsi utfallet:

– Hydro er verdens mest kompetente magnesiumselskap, og det akter vi å fortsette å være. Hvordan vi praktisk vil gjøre det, er det for tidlig å komme inn på, sier informasjonsdirektøren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.