IT

100 millioner til IKT

Espen Zachariassen
26. jan. 2009 - 11:38

Regjeringen foreslår i tiltakspakken som skal motvirke stigende arbeidsledighet å sette i gang ulike IKT-prosjekter som til sammen beløper seg til 100 millioner kroner.

Det innføres en ny tilskuddsordning for digital fornying i kommunesektoren og det gjennomføres flere IKT-tiltak på justissektoren, melder Fornyingsdepartementet.

Rammes

– IKT-næringen rammes også av de urolige tidene vi nå opplever. Fra regjeringens side har vi derfor vært opptatt av å sette i verk tiltak som kan motvirke økende ledighet også for denne viktige næringen. Store offentlige IKT-prosjekter er allerede i gang som følge av det opprinnelige statsbudsjettet som ble vedtatt før jul. I denne tiltakspakken kommer ytterligere 100 millioner som vil bidra positivt for IKT-næringen, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Slik brukes pengene

IKT-tiltakene i tiltakspakken er knyttet til følgende aktiviteter:

  • 60 millioner til ny tilskuddsordning som skal fremme digital fornying i kommunene.
  • 10 millioner kroner til anskaffelse av videokonferanseutstyr i domstolene.
  • 20 millioner kroner til anskaffelse av videokonferanseutstyr og IKT-tiltak i kriminalomsorgen, herunder å utvide ordningen med internett for innsatte i fengselsundervisningen til flere fengsel, samt å igangsette et pilotprosjekt ved Halden fengsel for innføring av IKT-basert kartleggingsverktøy og styringsinformasjonssystem.
  • 10 millioner kroner til digitalisering av pantedokumenter.

Digital fornying

I tiltakspakken foreslås det at det bevilges 60 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for digital fornying i kommunene. Formålet er å utvikle nye elektroniske tjenester i kommunesektoren samt å motvirke nedgangstider i IKT-bransjen.

– Midlene skal gå til konkrete prosjekter i kommunene som skal utvikle flere og bedre elektroniske tjenester for sine innbyggere og for næringslivet, sier Røys.

Samarbeid

Midlene skal også benyttes til prosjekter som forbedrer den elektroniske samhandlingen mellom kommune og stat, og styrke kompetansen i offentlig sektor om målrettet fornying basert på digitale tjenester. Ordningen skal også understøtte arbeidet med å utvikle og ta i bruk digitale fellesløsninger for offentlig sektor.

Det kan tildeles støtte på inntil 20 prosent av prosjektkostnadene. Tilskudd gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av 2009. Støtte kan gis på bakgrunn av søknader fra kommunesektoren og til prosjekter i samarbeid med eller initiert av KS.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal administrere den nye ordningen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.