NYHETER

100 millioner kroner spart

I følge Vegvesenets overslag skulle utbyggingen av E 6 og rv 708 i Melhus kommune koste 620 millioner 2002-kroner. Slik gikk det ikke. Regningen ser nå ut til å komme på ca. 550 millioner kroner etter dagens kroneverdi. Medregnet prisstigning blir besparelsen på rundt 100 millioner.

Anders Haakonsen
16. aug. 2005 - 11:05

Det er mange årsaker til dette hyggelige resultatet. En av dem er at Vegvesenet har valgt bedre løsninger enn tidligere planlagt. I følge den opprinnelig planen skulle det bygges en rundkjøring over E 6 der denne krysser riksveg 708. Fra rundkjøringen var det prosjektert fire ramper som skulle sørge for forbindelse mellom de to vegene. Denne løsningen kom aldri lenger enn til tegnebordet. Vegvesenet valgte i stedet å legge riksveg 708 i enkel bru over E 6. Forbindelsen mellom vegene går via to rundkjøringer - en på hver side av E 6. Løsningen krever noe mer areal enn den som opprinnelig ble planlagt, men prosjektleder Harald Johnsen regner med at den har blitt nesten 10 millioner kroner billigere. Dessuten vil den nye løsningen gi bedre oversikt for trafikantene.Kortere bruer

Vegvesenet har også spart penger ved å optimalisere bruløsninger, spesielt ved kryssing av bekkedaler. Ved å justere terrenget har man kunnet korte ned lengden på bruene med opptil 20 meter.

- Vi mener også at vi har spart penger ved å dele opp prosjektet i flere entrepriser. I tillegg til tre hovedentrepriser har vi satt ut noen mindre sideentrepriser. Det er delte meninger om det er noe å spare på å styre de mindre entreprisene selv, men det har iallfall blitt økt konkurranse om oppdragene. Jeg tror det har vært gunstig for dette prosjektet, sier Harald Johnsen.

- Tre miljøtunneler inngikk i de store entreprisene. Da disse ble lyst ut, ga vi bare en funksjonsbeskrivelse. Entreprenørene ble stilt fritt når det gjaldt materialvalg og utforming av tunnelene. Dette har gitt oss billigere løsninger.Skulle vært mye dyrere

- Vi har også spart på å bruke lokale ressurser i stedet for å hente dem utenfra. Grus fra veglinjen er brukt til produksjon av asfalt til de nye vegene. Faktisk har alle poster blitt billigere enn forutsatt, det eneste vil ikke har spart penger på, er grunnerverv, sier Johnsen.

Til tross for de store besparelsene mente et konsulentfirma som vurderte prosjektet for Finansdepartementet at prosjektet skulle vært enda dyrere.

- Alle prosjekter med en kostnadsramme på over 500 millioner skal kontrollregnes eksternt før finansieringen blir vedtatt. Det firmaet som kontrollerte vårt prosjekt kom til at det opprinnelig overslaget var for lavt, og at den endelige regningen ville bli 100 millioner kroner dyrere, sier Harald Johnsen.

De innsparte midlene har blant annet gjort det mulig å finansiere utbyggingen av E 6 gjennom Soknedalen lenger sør i fylket raskere enn forutsatt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.