NYHETER

100 milliarder til veger de neste fire årene

De neste fire årene skal i overkant av 100 milliarder investeres i å utvikle riksvegnettet i Norge. Samtidig prioriteres det å oppgradere tunneler for å bedre sikkerheten.

23. sep. 2013 - 12:26

Dette kommer fram i Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 som i dag er sendt til uttalelse hos fylkeskommunene.

Statens vegvesen prioriterer å oppgradere 200 tunneler på riksvegnettet som i løpet av 2019 skal oppfylle EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

 

31 prosjekter åpner og 34 starter

I Statens vegvesen plan for de neste fire årene går nærmere 80 milliarder til store vegprosjekter. Dette er statlige midler og bompenger. Totalt åpner 29 prosjekter som koster over 500 millioner kroner mellom 2014-2017. 33 prosjekter har anleggsstart i perioden.

De resterende 23 investeringsmilliardene går til blant annet vegplanlegging, bymiljøavtaler, tiltak for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak.  

– Dette er en formidabel satsing som vi gleder oss til å ta fatt på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

Oppgraderer tunnelene

Statens vegvesens beregninger viser at det vil koste mellom 31 og 47 milliarder kroner å fjerne forfallet og oppgradere hele riksvegnettet. Mellom 16 og 26 milliarder knytter seg til tunneler, og Statens vegvesen skal de neste fire årene bruke 8 milliarder kroner på å rehabilitere 200 tunneler. Rundt 50 tunneler tilfredsstiller allerede kravene, blant disse er mange av de med mest trafikk.

– Tunnelene våre er sikre, men de bør bli enda sikrere. Brannen i Gudvangatunnelen i sommer er en sterk påminnelse om hvor viktig det er at tunnelene er sikre. Vi prioriterer derfor tunnelene høyere enn annen fornying av vegnettet de neste fire årene, sier Gustavsen.

Noen steder ønsker Statens vegvesen å bygge nye tunneler i stedet for å oppgradere de gamle, blant annet flere steder på E16 Arna-Voss og E6 nord for Fauske.

 

 

Sparer internt for å bruke på veg

Statens vegvesens effektiviseringsprogram forplikter etaten til å spare 10-15 prosent av internkostnadene innen 2023.

Disse pengene skal Statens vegvesen bruke til fornying av vegnettet.

- Effektiviseringsarbeidet vil bidra til å stoppe forfallet på vegnettet i første del av Nasjonal transportplanperioden (2014-2023), sier vegdirektøren.

Statens vegvesens handlingsprogram gjelder fra 2014-2017 og er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet er mandag sendt på høring til fylkeskommunene. Høringsfristen er 20. desember 2013.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.