OLJE OG GASS

100 milliarder i kostnadssprekker

Utbyggingene på norsk sokkel har til sammen sprukket med over 100 milliarder kroner siden 2002. – Vi kan ikke leve med at det slurves med regnestykkene, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

KRITISK: Statssekretær Per Rune Henriksen liker ikke alle forsinkelsene og kostnadssprekkene på sokkelen.
KRITISK: Statssekretær Per Rune Henriksen liker ikke alle forsinkelsene og kostnadssprekkene på sokkelen. Bilde: Ole Ketil Helgesen
Ole K. Helgesen
16. des. 2011 - 07:11

Fakta

  • Investeringsnivået på norsk sokkel har økt kraftig de siste årene. Petroleumssektoren står for omtrent en fjerdedel av investeringene i Norge. Veksten i investeringene skyldes delvis et høyt aktivitetsnivå og delvis en kraftig kostnadsvekst.
  • Petroleumsindustrien har det siste tiåret stått ovenfor en sterk kostnadsvekst. Veksten har vært enda større i Norge enn i sammenlignbare land. Høye oljepriser og dertil rekordhøye investeringer og kapasitetsutnyttelse i forsyningskjeden har vært sentrale drivere.
  • Kostnader er en viktig komponent når selskapene vurderer om nye prosjekter er lønnsomme og kan gjennomføres. Et mål for kostnadsutviklingen er derfor utviklingen over tid i den olje- og gasspris som er nødvendig for å gjøre nye utbygginger lønnsomme (balansepris). Balanseprisene i leverte planer for utbygging og drift viser en klar tendens til økte utbyggingskostnader på norsk sokkel siden 2005.

Kilde: Petroleumsmeldingen 2011.

Eksempler på milliardsprekker

  • I år er Talismans Yme-prosjekt øverst på listen over kostnadsoverskridelser, med hele 100,1 prosent over opprinnelig estimat. Da PUD ble godkjent i 2007 anslo Talisman at prosjektet ville koste 4,7 milliarder kroner. Nye estimat viser at prosjekter lander på det dobbelte, 9,583 milliarder kroner.
  • Ifølge Statsbudsjettet 2012 blir BPs Valhall-videreutviklingsprosjekt 76,2 prosent dyrere enn opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD). Prosjektet var opprinnelig planlagt å koste 24.401 milliarder kroner da det ble godkjent i 2007. Ny anslag viser at prosjektet snarere vil koste 42.989 milliarder kroner å gjennomføre.
  • Snøhvit-prosjektet ble 19 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget godkjente i 2002.


PERTH: Statssekretæren i Olje- og energidepartementet er på en lynvisitt til andre siden av jordkloden for å hjelpe norske leverandører å få innpass i det nye australske gasseventyret.

Skånes

I likhet med Norge går det så det griner i Australia, og hovedutfordringene er kapasitetsmangel og sterk kostnadsvekst.

– Økningen i råvareprisene har slått positivt ut for både Australia og Norge ettersom vi er råvareeksportører. Dette medvirker til at de store problemene i verdensøkonomien ikke har slått så hardt inn i våre økonomier, sier Henriksen.

Økende kostnader

Men han legger ikke skjul på at dette også skaper utfordringer, og sier det er spesielt viktig å følge med på kostnadsutviklingen.

– Det er viktig at vi unngår voldsomme kostnadsøkninger på norsk sokkel. Industrien må være kostnadsbevisste, slik at det ikke blir uheldige effekter i norsk økonomi som følge av aktivitetsnivået i olje- og gassnæringen. De såkalte «fast-track»-utbyggingsprosjektene, som er mer industrialiserte og standardiserte, er eksempler på kostnadseffektiv utbygging, sier Henriksen.

VOKSER KRAFTIG: Med unntak av under finanskrisen har kostnadsveksten vært kraftig på norsk sokkel.
VOKSER KRAFTIG: Med unntak av under finanskrisen har kostnadsveksten vært kraftig på norsk sokkel.

– Kan ikke fortsette

På tross av rekordhøy aktivitet vil ikke Henriksen at myndighetene skal holde igjen utbygginger for å hindre kapasitetsproblemer.

– Det er selskapene som må vurdere lønnsomheten i sine prosjekter. Mange av investeringene som gjøres på norsk sokkel nå er tidskritiske utbygginger og oppgraderinger. Det er viktig at vi får utnyttet infrastrukturen for å få ut mest mulig av ressursene i områdene. I en tid hvor vi kan oppleve kapasitetsproblemer i leverandørindustrien er det viktig å holde kontroll på kostnader og kvalitet. Vi har sett en sterk kostnadsvekst i olje- og gassnæringen, dette må vi få kontroll på.

Les også: Statoil selger for ni milliarder

Skyhøye oljeinvesteringer forsinker prosjekter

Aldous forsinker Nord-Norge

Forsinkelser

Henriksen understreker at mye av kostnadsøkningen kan tilskrives generelle kostnadsøkninger i markedet.

– Men vi har også sett at det har vært problemer med forsinkelser som følge av feil og manglende leveringer. Det er tegn som tyder på at operatørene ikke har tilstrekkelig kontroll på kvaliteten i leveringene. Dette vil vi ha oppmerksomhet på. Det er operatørene sitt ansvar å sikre at kvaliteten er god.

Investeringsboom: Grafen viser investeringsnivået på norsk sokkel.
Investeringsboom: Grafen viser investeringsnivået på norsk sokkel.

– Dårlig prosjektstyring

Statssekretæren er langt fra fornøyd med kostnadssprekkene på sokkelen.

– De 15 største utbyggingsplanene som ble godkjent mellom 2002 og 2010 hadde en kostnadsramme på til sammen 329 milliarder kroner. Per i dag er overskridelsene over 100 milliarder kroner. Det er en svær kostnadsøkning, og en del av dette skyldes dårlig prosjektstyring med forsinkelser og dårlig kvalitet fra underleverandører. Vi kan ikke leve med dette. Operatørene må legge sine prosjekter opp slik at de hele tiden har kontroll på kostnader og kvalitet, sier Henriksen.

78 prosent av regningen går til det norske folk på grunn av at skattesystemet åpner for at selskapene skrive av alle kostnader i forbindelse med offshorevirksomhet. På sokkelen er det særskatt på 50 prosent i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 28 prosent.

Les også: Nytt oljefunn i Nordsjøen

Solheim vil dempe oljetempoet

Enorm optimisme i oljenæringen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.