10 på topp innen økonomi

  • 1. StatoilHydro (27)
  • 2. Ernst & Young (15)
  • 3. PricewaterhouseCoopers (14)
  • 4. DnB Nor (14)
  • 5. McKinsey & Company (11)
  • 6. Innovasjon Norge (10)
  • 7. L'Oreal (9)
  • 8.Boston Consulting Group (9)
  • 9. Norges Bank (8)
  • 10. Orkla (8)

(Tallene i parentes angir stemmeandel i prosenter)

Les mer om: