ENERGI

10 oljeprosjekter på norsk sokkel har kuttet kostnader det siste året: Blir 10 milliarder kroner billigere

Johan Sverdrup fase 1 står alene for 6,4 mrd.

10 oljeprosjekter på norsk sokkel har klart å redusere kostnadene med til sammen 10 milliarder kroner bare det siste året. Johan Sverdrups første fase står for mer enn halvparten.
10 oljeprosjekter på norsk sokkel har klart å redusere kostnadene med til sammen 10 milliarder kroner bare det siste året. Johan Sverdrups første fase står for mer enn halvparten. Foto: Eirik Helland Urke/Ina Steen Andersen

Til tross for at Martin Linge-prosjektet går på ytterligerer en kostnadssmell, med en økning på fem milliarder kroner siden forrige statsbudsjett, er ikke tallene for de andre utbyggingsprosjektene på norsk sokkel like dyster lesning.