KRAFT

10 milliarder mer til energifond

Hud vindpark i Tannum kommune, Sverige. Rabbalshede kraft.
Hud vindpark i Tannum kommune, Sverige. Rabbalshede kraft. Bilde: Jannicke Nilsen

Fornybar energi og energieffektiviseringen prioriteres i budsjettforslaget for neste år.

Regjeringen hever også målet om andel fornybar energi i Norges totale produksjon til 18 TWh.

Fondsøkning

Regjeringen vil bevilge 10 milliarder kroner mer til Grunnfondet for fornybar energi og 1,5 milliarder kroner til Enova.

Energifondet som forvaltes av Enova blir tilført 1,426 milliarder kroner i 2009. I tillegg til Energifondet forvalter Enova en ordning for energisparing i husholdninger og en ordning for infrastruktur for naturgass. Regjeringen foreslår at det bevilges henholdsvis 40 millioner og 30 millioner kroner til disse ordningene i 2009. Enova er regjeringas viktigste verktøy i satsingen på omlegging av energibruk og energieffektivisering, heter det i en pressemelding.

Skryter

– Aldri før er det brukt så mye penger på fornybar energi og energieffektivisering i Norge. Satsingen er mangedoblet under denne regjeringen. Dette er også et viktig klimatiltak, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Finansiering

Energifondet er dels finansiert fra et påslag på nettariffen på 1 øre/kWh og dels fra statsbudsjettet og avkastningen fra Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet). I 2009 er påslaget ventet å gi en inntekt på om lag 735 millioner kroner. Energifondet blir tilført om lag 391 millioner kroner fra avkastningen på Grunnfondet. I tillegg er det er bevilget 200 millioner kroner over statsbudsjettet samt at renteinntektene på Energifondet er på om lag 100 millioner kroner.

Mer i avkastning

Grunnfondet blei opprettet i 2007, med en fondskapital på 10 milliarder kroner. Avkastningen fra Grunnfondet blir overført hvert år til Energifondet, og utgjør en betydelig del av inntektene til Energifondet. Regjeringen foreslår å styrke Grunnfondet med 10 milliarder kroner i 2009, som betyr høyere avkastning og dermed mer til Energid\fondet på sikt.Avkastningen fra Grunnfondet er ventet å bli på om lag 900 millioner kroner fra 2010.

Høyere fornybar-mål

Olje- og energidepartementet inngikk i juni 2008 en ny avtale med Enova, som gjelder ut 2011.

I avtalen er det fastsett et nytt mål på 18 TWh/år fornybar varme- og kraftproduksjon og energisparing innen 2011. Basisåret er 2001.

Mål om 3 TWh/år vindkraft og 4 TWh/år vannbåren varme innen 2010 inngår også i avtalen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.