KLIMA

10 klimamilliarder i året

STORE PENGER: Sintef og NTNU vil bruke 10 milliarder kroner i året på klimatiltak, forskning og utdanning og pilotprosjekter innen ny fornybar energi.
STORE PENGER: Sintef og NTNU vil bruke 10 milliarder kroner i året på klimatiltak, forskning og utdanning og pilotprosjekter innen ny fornybar energi.
Kjetil Malkenes Hovland
3. sep. 2009 - 10:54

Tiltak og kostnad

  • Å utfase all oljefyring gir 3 millioner tonn CO2-kutt for 200 millioner kroner i året
  • Å elektrifisere 20 prosent av bilparken gir 3 millioner tonn CO2-kutt for 1,2 milliarder kroner i året
  • Elektrifisere 25 prosent av offshorevirksomheten gir 4 millioner tonn CO2-kutt for 1,9 milliarder kroner i året
  • CO2 håndtering på 6 store anlegg gir 4 millioner tonn CO2-kutt for 2,4 milliarder kroner i året
  • Energieffektivisering i bygg og industri gir 2 millioner tonn CO2-kutt for 0 kroner i året
  • Summen blir 16 millioner tonn CO2-kutt for 7 millarder kroner

En forutsetning er at elektrisitetsforbruket øker med 2 TWh per år. Det trengs også støtte til fornybar energi og produksjon av sertifisert biodrivstoff på om lag 1mrd. kroner per år.

Kilde: Sintef og NTNU, som igjen baserer seg på ENKL-planen fra Sintef, EBL og BI

Sintef og NTNU går inn for å bruke 10 milliarder kroner i året på klimatiltak fra 2010-2020.

PLAN: I denne 8 siders-planen tar Sintef og NTNU til orde for å bruke 100 milliarder kroner på klima fram mot 2020.
PLAN: I denne 8 siders-planen tar Sintef og NTNU til orde for å bruke 100 milliarder kroner på klima fram mot 2020.
Summen tilsvarer omtrent 2000 kroner per nordmann per år.

Det er konklusjonen i rapporten «En helhetlig satsing på klima og energi» som ble lagt fram onsdag.

Tiltak og forskning

– Vi foreslår en helhetlig klimasatsing i Norge. Det er forenlig å gjennomføre store reduksjoner i klimagassutslipp samtidig med en forbedring av folks levekår på jorda, sier NTNU-rektor Torbjørn Digernes og konsernssjef i SINTEF Unni Steinsmo i en felles uttalelse.

Institusjonene ønsker å bruke 7 milliarder hvert år på klimatiltak som skal møte målet om 20 prosent utslippskutt innen 2020.

De vil bruke 1,7 milliarder årlig til utdanning, forskning og utvikling, og 1,3 milliarder årlig til å etablere piloter for ny klimateknologi.

Dette vil gi Norge en internasjonal lederrolle og sette Norge i front som industri- og kompetansenasjon, mener NTNU og Sintef. Satsingen utgjør om lag 1,4 prosent av statsbudsjettet.

Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU
Konkrete forslagREKTOR: Torbjørn Digernes, NTNU Camilla Aadland

Konkrete forslag

Noen av tiltakene Sintef og NTNU peker på er utfasing av oljefyring, elektrifisering av deler av bilparken og installasjoner på sokkelen, CO2-fangst og -lagring på store industrielle punktutslipp og energieffektivisering i industri og bygg.

– Vi vil med en slik satsing kunne oppfylle våre klimamål på kort sikt og underbygge større kutt på lengre sikt. Dette vil danne grunnlaget for en bærekraftig utvikling, økt verdiskaping og for et anstendig generasjonsregnskap. Norge kan med en slik satsing bli en global veiviser i klimapolitikken, sier Digernes og Steinsmo i pressemeldingen.

Les hele rapporten her