ARKIVNYHETER

1. byggetrinn i Sluppen-Stavne er utlyst

Søndre ende av betongkulverten er omtrent midt på bildet. Jernbanebrua ses oppe til høyre. Ill.: Aas-Jakobsen
Søndre ende av betongkulverten er omtrent midt på bildet. Jernbanebrua ses oppe til høyre. Ill.: Aas-Jakobsen

Vegsystemet som inngår i prosjektet Sluppen-Stavne er siste ledd i det overordnete hovedvegnettet rundt Trondheim sentrum. Når der er fullført, er gjennomgangstrafikken ført vekk fra sentrumsgatene. De totale omkostningene for prosjektet er grovt anslått til 800 millioner kroner.

Første byggetrinn inneholder flere elementer. Betongkulverten skal føre riksveg 706 under Dovrebanen og et sidespor. I forlengelsen av kulverten skal det støpes betongtrau for vegen. Trauene får en samlet lengde på 70 meter. Oppdraget omfatter spunting på begge sider av kulverten og trauene.

Den som får kontrakten skal også anlegge 550 meter av riksveg 706 i dagen, flytte et par hundre meter av en lokalveg sideveis og bygge en ca. 50 meter lang jernbanebru.

Prosjekteringen er utført av Aas-Jakobsen. Entreprenøren må gjøre seg ferdig innen 12. oktober neste år. Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om videre utbygging av prosjektet Sluppen-Stavne.

Les mer om: