ARKIVNYHETER

1,7 promille skiller i Bergen

Utvidelsen av fylkesveg 585 skjer ved at støttemuren til venstre for den røde bygningen blir flyttet lengre mot høyre. Krysset i forgrunnen er søndre endepunkt for strekningen som skal utvides.
Utvidelsen av fylkesveg 585 skjer ved at støttemuren til venstre for den røde bygningen blir flyttet lengre mot høyre. Krysset i forgrunnen er søndre endepunkt for strekningen som skal utvides. Bilde: Rune D. Haakonsen

Det laveste anbudet er på 15,374 millioner kroner, det nest laveste på 15,4 mill.

7 entreprenører deltar i konkurransen. Fyllingen Maskin er nr. tre med 16,669 mill. Like bak følger Staren, (16,762 mill.), deretter Vestafjell (17,075 mill.), Drange Maskin (17,531 mill. kr.) og Hylland (18,582 mill.).

Alle anbyderne er lokale. Øksnes Maskin er fra Osterøy, Drange Maskin er fra Os, de andre er fra Bergen.

Fylkesveg 585 er også kjent som Birkelundsbakken. Den ligger i nærheten av bydelen Paradis sør for sentrum.

Strekningen som skal utbedres er 440 meter lang. Årsdøgntrafikken er 8 000, men det bærer ikke vegstandarden preg av. Kjørebane og fortau er for smale til å ta unna trafikken på en tilfredsstillende måte.

Den som får kontrakten skal utvide kjørebanen til 6,5 meters bredde. Fortauet på østsiden av vegen skal erstattes med en tre meter bred gang/sykkelveg. På vestsiden er det ikke noe tilbud til myke trafikanter i dag, og det skal det heller ikke bli. Avkjøringene ligger stort sett på østsiden av vegen.

Vegen går gjennom sidebratt terreng, men det blir lite sprenging. Utvidelsen av vegarealet skjer mot den siden hvor terrenget skråner nedover. De gamle støttemurene blir erstattet av nye. Utvidelsen skal være fullført i juni neste år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.