1,7 milliarder kroner ble liggende ubrukt i fjor, som skulle vært brukt på veiene

Statens vegvesen kan fornøyd slå fast at det ikke var overskridelser på noen av deres budsjettposter i 2020. Til gjengjeld ble store summer liggende ubrukt.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
5. mai 2021 - 11:03

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland skriver i forordet til årsrapporten fra Statens vegvesen for 2020 at etaten har hatt god økonomisk styring i alle deler av virksomheten. Så god var økonomistyringen i hennes første arbeidsår som vegdirektør, at ikke en eneste post ble overskrevet. Og overskridelser er jo noe som etaten har fått nye refs for opp gjennom årene.

Dahl Hovland forklarer at økt handlingsrom i investeringsporteføljen vil gi mulighet for fortløpende omprioriteringer mellom prosjekter ved forsinkelser og uforutsette forhold.

– I 2020 hadde vi ikke dette handlingsrommet. Det er en viktig forklaring til mindreforbruket innenfor programområdene. Porteføljestyring vil gjøre at vi kan prioritere modne prosjekter. Det vil gi enda bedre bruk av midlene og øke gjennomføringsevnen, skriver vegdirektøren.

– Av et totalbudsjett på 1,1 milliarder kroner koster det oss i år 15 millioner kroner ekstra å få lagt asfalt med de beste miljøpremissene, sa drifts- og vedlikeholdsdirektør Bjørn Laksforsmo i Vegvesenet.
Les også

Klimakrav: Kostet 15 mill. ekstra å legge asfalt: – Det lever vi godt med

Tabellen er hentet fra årsrapporten for Statens vegvesen for 2020
Tabellen er hentet fra årsrapporten for Statens vegvesen for 2020

Størst underforbruk var det på riksveiinvesteringene, der over èn milliard kroner sto ubrukt ved årets slutt. Ut over det var det flere programområder som avsluttet året med summer i hundremillionersklassen ikke var brukt opp. At det f eks sto 110 millioner kroner ubrukt som egentlig skulle vært brukt på skredsikring av riksveier, blir nok lagt merke til i de landsdelene hvor kampen for hver million til slike sikkerhetstiltak ansees som veldig viktig.

Trøsten får være at pengene ikke blir borte, men er overført til inneværende års budsjetter.

-Stram kostnadsstyring

I årsrapporten skrives det at 2020 var et utfordrende år med ny organisering, overføring av administrasjonen av fylkesveier til fylkeskommunene og omstilling i alle deler av organisasjonen. For å sikre god kostnadskontroll i en organisasjon i endring, har det blitt etablert nye og kontroll- og oppfølgingsrutiner.

– Det har i tillegg vært stram kostnadsstyring, og økonomi og ressursbruk har blitt jevnlig gjennomgått i ledermøter i alle deler av organisasjonen. Statens vegvesen vurderer at disse tiltakene har bidratt at det ikke var overskridelser på noen av budsjettpostene som Statens vegvesen forvaltet i 2020, og at det er lagt et grunnlag for god økonomistyring i årene som kommer, heter det.

Korona-situasjonen medvirket

På noen poster ble mindreforbruket i Statens vegvesen noe større enn antatt blant annet som følge av lavere utgifter som følge av korona-situasjonen og større bemanningsreduksjon enn plan, forklares det.

– På investeringspostene ble det et mindreforbruk hovedsakelig som følge av forsinkelser i anleggsgjennomføringen eller utsatt anleggsstart. På tilskuddspostene kan mindreforbruket knyttes til forsinkelser i prosjekter i fylkeskommunene og kommunene, og at deler av tilskuddet ble bevilget sent i 2020 slik at tilskuddene ikke utbetales før i 2021.

Fornøyde prosjektledere og byggeledere i Statens vegvesen. Fra venstre: Terje Nystrøm, John Kjeken, May Bente Hiim Sindre, Øyvind Storløkken og Tom Heldal Larsen.
Les også

Nå er bruene støpt ferdig på ny E16 over Sollihøgda

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.