OLJE OG GASS

0,6 prosent skatt til rederiene

Senterpartiet og næringspolitikere i Ap ønsker at rederiene bare skal betale tonnasjeavgift, slik europeiske rederier gjør. Denne er på 0,6 prosent av overskuddet, skriver Dagens Næringsliv.

Dagens skatteordning er basert på utsatt skatt. Det vil si at inntektene bare skattlegges, med 28 prosent, om de tas ut av selskapet.

Uenighet

Skattediskusjonen har fortsatt i regjeringen denne uken, etter at det i forrige uke kom fram at hele eller deler av rederienes skattegjeld på 20 milliarder kroner kunne bli slettet.

Sletting av milliardgjelden er bare ett av flere forhold som vurderes for å lette konkurranseforholdene for norske rederier.

Uenigheten i regjeringen er stor. Senterpartiet og Ap vil gi skattefritak, mens SV er i mot.

SV vil gradvis øke beskatningen av rederier, slik flertallet i Rederiskatteutvalget gikk inn for, selv om det vil føre til en gradvis nedtrapping av norskregistrerte fartøyer.

Vil følge Europa

- Jeg mener det er feil at rike redere skal få betale mindre skatt enn andre næringsdrivende gjennom å true land etter land med utflytting, sier finanspolitisk talsmann i SV, Heikki Holmås til avisen.

Ap vil følge den europeiske skattemodellen.

- Arbeiderpartiets fraksjon i næringskomiteen har sagt at vi har anbefalt europeisk tonnasjesjatt. Norsk rederinæring er nødt til å ha de samme vilkårene som europeiske rederier har, sier Aps Steinar Gullvåg til DN.

Lik konkurranse

Også Senterpartiet går inn for en europeisk skattemodell.

Næringsminister Dag Terje Andersen vil ikke si hva regjeringen ender opp med, men poengterer at bransjen må ha sammenlignbare konkurransevilkår som rederiene ellers i Europa.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.