NYHETER

0,055 promille skiller PEAB og Tore Løkke

0,25 promille skilte de to laveste anbudene på en jobb på Fosenvegene da de ble åpnet. Nå er de kontrollregnet. Differensen har skrumpet til 0,055 promille(!), og PEAB har overtatt ledelsen.

Nå er det bare 0,055 promille som skiller de to laveste anbudene på oppgradering av strekningen Keiserås-Rissa grense. PEAB får jobben hvis ikke Tore Løkke vil ha omkamp. Dette kartet ble lagd før oppdraget ble delt i to entrepriser. (Ill.: Statens vegvesen) 
Nå er det bare 0,055 promille som skiller de to laveste anbudene på oppgradering av strekningen Keiserås-Rissa grense. PEAB får jobben hvis ikke Tore Løkke vil ha omkamp. Dette kartet ble lagd før oppdraget ble delt i to entrepriser. (Ill.: Statens vegvesen) 
13. mars 2013 - 09:12

Ved anbudsåpningen 20. februar lå Tore Løkke lavest med 159 996 438 kroner. PEAB var nr. to med 160 035 616 kroner og 89 øre.

Kontrollregningen førte ikke til forandringer for PEABs anbud, men Tore Løkkes ble oppjustert til 160 044 438 kroner og 80 øre. Dermed er det bare 8 821 kroner og 91 øre som skiller de to laveste anbudene på en jobb til 160 millioner kroner! Det mindre enn en attendels promille.

Vegvesenets regler er klare. Den som har gitt det laveste anbudet får kontrakten, hvis alle formaliteter er i orden. Det betyr at PEAB er innstilt til jobben.

Om Tore  Løkke vil ha ny gjennomgang av anbudene, gjenstår å se. Klagefristen går ut 25. mars kl. 12. PEAB behøver neppe å frykte noen klage fra den siste anbyderen, Johs. J. Syltern, som vil ha 166,141 millioner for jobben.

 

Andre store jobb

Hvis klageretten ikke blir benyttet, blir dette PEABs andre store jobb siden anleggsvirksomheten i Midt-Norge ble etablert 1. januar i fjor. Den første kontrakten gjaldt utvidelse av E6 fra to til fire felt mellom Havnekrysset og Vikhammar i Stjørdal, en strekning på 2 570 meter.

Den jevne kampen gjelder utbedring av en 13,6 km lang strekning på framtidig fylkesveg 715 i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Den går mellom Keiserås i sør og og grensen mot Rissa kommune i nord. På det meste av strekningen skal vegen følge traséen til nåværende fylkesveg 82, men den blir rettet ut både i horisontal- og vertikalplanet.

 

Ferdig 01.09.15

Fylkesveg 82 beholder sitt nåværende navn så lenge utbedringen pågår. Når jobben er fullført, blir den omdøpt til fylkesveg 715. Vegen skal være ferdig 1. september 2015.

Opprinnelig planla Vegvesenet å lyse ut den 16,9 km lange strekningen Keiserås-Olsøy som én entreprise. Olsøy ligger i Rissa kommune. Strekningen er nå delt i to entrepriser. En av årsakene til oppdelingen er at planleggingen for den delen av vegen som ligger i Rissa kommune ikke er fullført, og Vegvesenet ville gjerne komme i gang med anleggsarbeidet.

Keiserås-Olsøy er en av 18 delprosjekter i vegpakken Fosenvegene, som omfatter nybygging og oppgradering av 280 km veg på Fosenhalvøya. Pakken er kostnadsberegnet til 1,7 milliarder kroner. 75 prosent av beløpet skal dekkes med bompenger, resten over fylkesvegbudsjettene i Sør- og Nord-Trøndelag.

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.