Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Gratis webinar med Pavels Innovation: Industriell 3D-printing og andre rapid-prototyping metoder

Dag Frogner
 

Du kjenner garantert til 3D-printing, og har kanskje vært borti en del av prosessene rundt teknologien. 3D-printing er også kjent som additiv tilvirkning, der et produkt skapes ved å legge til flere og flere lag av materiale. Additiv tilvirkning er noe som de siste årene for alvor har kommet for å bli, og som stadig utvikles til nye høyder innen de feltene og applikasjoner hvor teknikken benyttes.

3D-printing blir av mange oppfattet som en hobbyvirksomhet, samtidig som det ofte er nyttig til læring og kompetansebygging, eventuelt utvikling av enkle produkter. Det finnes imidlertid mange flere bruksområder for additiv tilvirkning innenfor profesjonelle virksomheter.

Denne produksjonsmetoden har gjort det mulig å endre måten man løser ulike tekniske utfordringer på, og komme raskere frem til validerbare løsninger i designprosesser.

I Mezonic har vi årelang erfaring med utvikling av innovative plastprodukter, og vi tar oss av produktutvikling, prototyper og produksjon. Nå ønsker vi å sette søkelyset på 3D-printing, og andre metoder vi benytter i hurtig modellfremstilling, også kjent som rapid prototyping.

NB! Ny dato grunnet Covid-19 sykdom. Webinaret gjennomføres 8. desember kl. 09.00-10.00.

Meld deg på webinar om 3D-printing her

Hva er profesjonell 3D-printing?

Om foredragsholder:

Erik Pavels Petersen har jobbet med prosesser relatert til design og manufacturing i 25 år. Han begynte på ABB Control i Skien i 1996. Fra 2003 jobbet han med å iverksette og effektivisere design- og utviklingsprosesser i flere titalls norske industribedrifter ved hjelp av 3D CAD og engineerings-løsninger.

I 2007 startet han Pavels Innovation – en bedrift som tilbød 3D-print-tjenester, og som raskt utviklet seg til å bli en tjeneste for etablerte bedrifter og entreprenører/oppstartsbedrifter. Også mange idemakere fant veien til Pavels Innovation. Bedriften utviklet seg til å bli en leverandør av tjenester relatert til design til produksjon i flere disipliner, samt en rådgiver og nettverksbygger for de som trengte å sette opp en produksjon i utlandet.

Har reist mye i Europa, USA og Kina fra 2009 for å bygge industrielle nettverk som kunne fylle inn behovene til økende og varierende oppdragsmengder.

Petersen startet WOW GEAR i 2012 i Santa Barbara – en bedrift som baserer seg på et patent som ble utviklet for en kunde og senere kjøpt opp. Bedriften designer og utvikler produkter relatert til barnekopper, drikkeflasker og kjøkkenutstyr. 

I 2021 kan han vise til tusenvis av prototyper – Petersen har også startet flere bedrifter, og bistått i prosesser med rådgivende og utførende tjenester innen produktutvikling og produksjon. Han har bidratt til mange ulike markedssegmenter, fra medisintekniske, elektro, VVS, til forbrukerprodukter. Alt med utgangspunkt i behov av å utvikle et produkt for å løse en utfordring.

I dag er også Petersen sjef for produktutvikling og prototyping i Mezonic.

Profesjonell 3D-printing eller additive produksjonsprosesser er noe som i stor grad benyttes til prototyper av produkter. Prototyper er førsteutkast av et produkt som hjelper med å skape et bilde av hvordan det ferdigutviklede produktet vil bli. 

Prototyper er essensielle for å teste og sjekke design eller funksjon. De sikrer kvaliteten og sørger for at man unngår feil i et produkt. En 3D-printet prototype er som oftest behjelpelig med å forstå hva slags egenskaper et produkt har, hva som er produktets styrker og svakheter, og samtidig er det til stor hjelp i designprosessen.

Slike designprosesser har endret industrien i stor grad de siste årene. De åpner for helt nye måter å prototype produkter på, og har gjort prototyping tilgjengelig og rimeligere for flere kundegrupper.

Ikke minst når det er snakk om kommunikasjon mellom en oppdragsgiver og kunde, der man diskuterer design og relaterte utviklingstjenester, er det viktig å kunne 3D-printe et produkt. Det kan da kvalitetssikre at alle aktørene forstår hverandre, forstår hva som skal lages, før man iverksetter full produksjon eller andre beslutninger. Det kan tross alt være snakk om store investeringer i verktøy eller produksjonsutstyr.

Hva kan vi lære om prosessen?

Det er viktig å være klar på hva man ønsker å bruke prototyper til, før man setter i gang med å lage dem. Det er det som er avgjørende for hvordan man lager prototypen. Selve prosessen med å utvikle en prototype kan være tidkrevende og relativt kostbart, så det er greit å ha et bilde av behovene og ønskene.

 

En mulighet er alltids å produsere en såkalt MVP (Minimum Viable Product), som er en basisvariant av en prototype. Denne har bare nøkkelfunksjoner, og brukes til å sjekke funksjonaliteten eller brukervennlighet mot kunder.

Det finnes flere muligheter å utvikle en prototype på enn 3D-printing, da det ikke alltid er en passende metode for å produsere den endelige prototypen.

Det er valg av materialer og hvilke egenskaper vi har behov for, som ofte styrer hvordan vi må lage prototypen.

Andre prosesseringsmetoder det er verdt å få forståelse for er blant annet:

  • Vakuumforming, som innebærer forming av plastfolier eller plater ved hjelp av vakuum
  • Silikonforming, der formen lages i silikon og settes i vakuumskap
  • CNC-maskinering (dreiing og fresing)
  • Electrical Discharge Machining, EDM og Wire Electrical Discharge Machining (WEDM), som er spesifikke metoder for behandling av metall ved hjelp av elektrisitet

Vil du lære mer?

Er du interessert i å forstå mer om produksjon av prototyper? Vi arrangerer et webinar som setter søkelyset på 3D-printing som kjernen i disse mulighetene, men diskuterer også de andre relevante metodene. Vi viser også frem mange spennende produkteksempler.

NB! Ny dato grunnet Covid-19 sykdom. Webinaret gjennomføres 8. desember kl. 09.00-10.00.

Meld deg på webinaret her

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022