Industrielle målinger

Kalibrering av industrielle målere

Alle selskaper som driver med en eller annen form for produksjon eller kjøp/salg av varer har behov for å ha en relasjon til ordene kalibrering og sporbarhet. Sporbar kalibrering er det som skal sikre at våre målinger til enhver tid faller innenfor akseptable usikkerhetsgrenser og derav økonomiske eksponeringer.