Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Trer frem med omstilling som innstilling

STEG FOR STEG: Innovasjon Norges bærekraftrådgivere geleider norske bedrifter gjennom grønn omstilling. Foto: Lars Rolland
Del
Vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre. Du finner oss i alle landets fylker, og vi har 28 kontorer internasjonalt. I land hvor vi ikke har eget kontor, drar vi veksel på Norges ambassader.

Norsk næringsliv sitter med mange av svarene på verdens store utfordringer. Disse bedriftene leder an og griper de muligheten.

KLARE TIL Å HJELPE: I Innovasjon Norge jobber dyktige rådgivere med ekspertise på bærekraft. De kan hjelpe deg i den grønne omstillingen. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
KLARE TIL Å HJELPE: I Innovasjon Norge jobber dyktige rådgivere med ekspertise på bærekraft. De kan hjelpe deg i den grønne omstillingen. Foto:  Innovasjon Norge

– Det er litt «vinn eller forsvinn» akkurat nå. Stadig nye krav, blant annet fra EU, åpner for spennende muligheter – og skaper etterspørsel etter nye løsninger, sier Irene Siljan, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Hun jobber med å hjelpe både oppstartsbedrifter og veletablerte selskaper på veien mot grønn omstilling. Siljan er én av 15 bærekraftsrådgivere i Innovasjon Norge som sitter klare for å hjelpe norsk næringsliv videre.

Vind i seilene

Et av selskapene som har hatt god nytte av Innovasjon Norges støtteordninger for grønn omstilling, er Vind Technologies.

– Det er faktisk ganske lite skummelt å satse i Norge. Det er i hvert fall vår erfaring. Gode støtteordninger og heiakultur er mye av årsaken, sier Hilde Kristin Njøten, en av gründerne.

Vind Technologies ble startet av Njøten, Jan-Tore Horn og Helene Margrethe Bøhler for to år siden, og har allerede 17 ansatte.

Forretningsideen går ut på å bruke algoritmer og kunstig intelligens for å optimalisere plassering av vindkraft. 

Det trenger Norge.

VEIER TUNGT: Havvind er et viktig område, som vil ha stor betydning for Norge i det grønne skiftet. Foto: Innovasjon Norge.

Havvind vil bli avgjørende for å nå klimamålene Norge har satt seg. I dag eksporterer Norge den ettertraktede teknologien for ti milliarder kroner.

Tallet kan bli langt høyere.

Suksessfaktor i framtiden

Å gjøre det enklere å satse – og lykkes – med prosjekter som bidrar til grønn omstilling, er selve oppdraget til Innovasjon Norge, som støtter et bredt spekter av nysatsninger og eksisterende selskaper. Fokuset på bidraget til grønn omstilling blir stadig større.

NÅ BØR DU SATSE PÅ GRØNN OMSTILLING: Seniorrådgiver Irene Siljan hos Innovasjon Norge vet hvordan du lykkes. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
NÅ BØR DU SATSE PÅ GRØNN OMSTILLING: Seniorrådgiver Irene Siljan hos Innovasjon Norge vet hvordan du lykkes. Foto:  Innovasjon Norge

– Omstilling og innovasjon er avgjørende når vi skal over til et lavutslippssamfunn. Innovasjon Norge kan bidra med kapital og kompetanse til norske bedrifter som bidrar til å løse samfunnsutfordringene nasjonalt og internasjonalt, sier Siljan i Innovasjon Norge.

Siljan forklarer at formålet med de ulike tjenestene og støtteordningene er å bidra til å dytte og dra norsk næringsliv i en mer bærekraftig retning.

– Bærekraft er allerede viktig. I framtiden blir det helt avgjørende, understreker seniorrådgiveren. Dette gjelder på flere områder, om du skal få lån i banken, rekruttere arbeidskraft eller vinne et anbud.

Skal revolusjonere byggebransjen

I bygg- og anleggsbransjen er det i ferd med å skje store endringer. I dag står byggenæringen for 39 prosent av karbonutslippet på verdensbasis.

SIKTER HØYT: Kvist Solutions vil gjøre det enkelt og lønnsomt å bygge bærekraftig. Foto: Getty Images.

Hele næringen tvinges derfor til å tenke nytt, og det kommer stadig strengere krav til prosjektene.

– Prosessene mangler standardisering, og opp til 50 personer må samarbeide for å utarbeide, strukturere og sende inn nødvendig dokumentasjon, forklarer Mathias Berntzen Engevik.
Sammen med Fabian Utigard har Engevik funnet en enklere og grønnere løsning.

Kvist Solutions er en skybasert programvare som gir eiendomsselskaper, konsulenter og entreprenører mulighet til å planlegge, gjennomføre og forvalte miljøsertifikater på en kostnadseffektiv måte.

Produktet er blitt svært godt mottatt, og selskapet har kunder og prosjekter på 130 eiendommer og byggeplasser.

– Støtten fra Innovasjon Norge har vært essensiell for oss helt fra start. Vi har fått rådgivning og finansiell støtte som har gitt oss mulighet til å ekspandere i en raskere takt enn vi trodde var mulig, sier Engevik.

Klar for i gripe mulighetene i det grønne skiftet? Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg »

Hvem kan du snakke med og hvordan starter du?

Gjennom Innovasjon Norge kan du søke om en rekke ulike finansieringstjenester til grønn omstilling.

TILBYR FINANSIELLE STØTTEORDNINGER: Leif Inge Husabø er bærekraftsdirektør i Innovasjon Norge. Han forteller at du kan søke om en rekke tjenester og tilskudd til grønn omstilling. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
TILBYR FINANSIELLE STØTTEORDNINGER: Leif Inge Husabø er bærekraftsdirektør i Innovasjon Norge. Han forteller at du kan søke om en rekke tjenester og tilskudd til grønn omstilling. Foto:  Innovasjon Norge

Leif Inge Husabø, bærekraftsdirektør i Innovasjon Norge, forteller:

– Mange av våre tilbud sørger blant annet for at det offentlige tar en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi. Det er ofte det som skal til for å sette i gang en omstillingsprosess.

Målet er å tilby økonomisk støtte og kompetanseløft på flere nivåer. Innovasjon Norge skal bidra til å få fart på grønn omstilling i næringslivet, og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv, forklarer han.

Det er svært lav terskel for å ta kontakt med Innovasjon Norge. På Innovasjonnorge.no fyller du ut informasjon om selskapet eller prosjektet ditt. Her kan du også be om å bli kontaktet av en rådgiver som hjelper deg i riktig retning.

Deretter kan du få hjelp til å finne ut hvilke støtteordninger du kvalifiserer for. Bærekraftsrådgiverne blir ofte koblet på for å hjelpe til å vurdere hvordan prosjektet tilfredsstiller krav til bærekraft og ansvarlig næringsliv.

EKSPERTISE: Hos Innovasjon Norge kan du få kyndig rådgivning, tilskudd og lån til prosjekter som bidrar til grønn omstilling. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
EKSPERTISE: Hos Innovasjon Norge kan du få kyndig rådgivning, tilskudd og lån til prosjekter som bidrar til grønn omstilling. Foto:  Innovasjon Norge

Innovasjon Norges finansielle tjenester kan også gi selskaper tilskudd i utviklingsstadiet og muligheter for lån til videre kommersialisering og vekst. Både nye og eksisterende selskaper er velkomne til å ta kontakt.

Les mer om relevante finansieringstjenester for grønn omstilling her » 

Lager fiskefôr av krabbeskjell

På Hitra, vest for Trondheim, ligger en splitter ny fabrikk.

UNIKT SAMARBEID: NutriShell og HitraMat samarbeider om produksjon av protein til fiskefôr. Foto: Rune Røstad

Fabrikken er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HitraMat og NutriShell, og er den eneste i sitt slag i Europa.

Norske NutriShell har funnet en løsning. Selskapet benytter krabbeskjell fra Europas desidert største leverandør av taskekrabbe til å fremstille protein til fiskefôr.

– Vi startet arbeidet med forretningsideen rundt utnyttelse av restråstoff fra krabbeskjell i 2020. Råstoffet hadde fram til da blitt dumpet i sjøen, sier Tina Olaussen, som sammen med Roger Røstad står bak nykommeren NutriShell.

Innovasjon Norge har gitt støtte til å utrede om det var mulig å utnytte denne ressursen til ingredienser i fôr til oppdrettsnæringen. Flere foringsforsøk, blant annet finansiert med støtte fra Innovasjon Norge, har vist at torsken nyttiggjør seg av krabberestråstoffet på en svært god måte, mens laksen har fått bedre fiskehelse – og bedre kvalitet på fiskeskinnet.

– Innovasjon Norge har vært sentrale i satsingen vår. I tillegg til tilskudd fra finansielle støtteordninger, har vi benyttet oss av flere av Innovasjon Norges rådgivningstjenester, og kan varmt anbefale det videre, sier Olaussen.

Er du også klar for i gripe mulighetene i det grønne skiftet? Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg »

Les flere artikler fra Innovasjon Norge