Yara Birkeland: Overlevert fra verftet – klar til containertransport høsten 2021

Fabrikksjef Jon Sletten ved Yara i Porsgrunn har overtatt skipet fra Vard Brattvåg og kaptein er rekruttert fra Wilhelmsen.

Yara Birkeland: Overlevert fra verftet – klar til containertransport høsten 2021
Kaptein Ragnar Stanging og Yara Porsgrunns fabrikksjef Jon Sletten på vei ned leideren til Yara Birkeland ved kai i Trosvik i Brevik. Foto: Yara Porsgrunn

Verdens første autonome skip seilte verken autonomt eller for egen «maskin» fra Møre og Romsdal til Telemark og Brevik, men ble tauet under tøffe værforhold med folk om bord.

Skipet har også fått skipper. Yara har rekruttert kaptein Ragnar Stanging fra Wilhelmsen.

– Det er ikke noe mål i seg selv å seile autonomt så fort som mulig. Vi må ta det skritt for skritt før vi kan starte kommersielle seilinger og etter hvert uten mannskap, sier Sletten til TU.

Kutter landtransport

Yara Birkeland skal erstatte 40.000 vogntogturer årlig og seile utslippsfritt med ca. 19.000 containere mellom gjødselfabrikken og Brevik containerterminal.

Skipet på 80 meter har en batteripakke på 6,9 megawattimer (MWh) og kan ta 120 containere. Prosjektet ble lansert våren 2017 med et vanvittig ambisiøst tidsskjema.

Yara Birkeland til kai i Trosvik ved Brevik. Siem Spearfish og Island Crown ligger også ved verftet Vard har solgt til lokale investorer for videre drift. Foto: Tore Stensvold

Opprinnelig var planen å fjernstyre skipet fra 2019 og autonomt i løpet av 2020. I tillegg til et selvseilende skip, skulle lasting og lossing også foregå i et avansert autonomt system med selvkjørende portalkraner og autonom laste- og lossekran på en nyrenovert kai ved gjødselfabrikken. Hele IT-systemet måtte legges om.

Undervurderte 

Det landbaserte autonomiprosjektet er nå lagt på is. Det ble for komplisert, fortalte konsernsjef Svein Tore Holsether til TU tidlig i november.

Skipet i seg selv var ikke problemet. Derimot hele omleggingen av IT-system fra ordremottak, produksjon og deretter pakking, transport fra fabrikk til mellomlager på kai, lasting om bord samt lossing og kontroll på tomme containere. Alt skulle skje autonomt – også portalkraner (straddle carriers) skulle flytte containere ved bare å lese strekkoder og motta ordrer trådløst.

Yara prøvde å gape over alt på en gang.

– Vi undervurderte kompleksiteten, sa Holsether.

Kran klar i Kina

Koronapandemien gjorde det heller ikke enklere og medførte både forsinkelser og behov for å bruke ressursene på primæroppgavene.

Gantrykranen er ferdig bygget i Kina. Fabrikksjefen sier at det er opp til konsernledelsen og styret å avgjøre om og når de kan ta containerhavna i bruk. Han håper det kan være klart i løpet av høsten 2021.

 Yara Birkeland

Mål: Autonom nullutslippsskip for transport av containere med fullgjødsel fra fabrikken på Herøya ved Porsgrunn til utskipingsterminalen i Brevik. Erstatter 40.000 vogntogturer i året. Betyr store kutt i CO2-utslipp og forurensning, støy og trafikkbelastning. Parallelt skulle Yara utvikle IT-system for automatisert produksjonsstyring, samt autonom landtransport.

Opprinnelig tidsplan:

2017: Lansering 9. mai.

2018: Leveres fra verft høst. Start test med mannskap.

219: Fjernstyring.

2020: Autonomi.

Sannsynlig oppstart: Slutten av 2021-begynnelsen av 2022.

MV Yara Birkeland

Elektrisk, autonomt containerskip.

Lengde: 80 meter.

Bredde: 15 meter.

Dypgang: 6 meter.

Dødvekt: 3.200 tonn.

Lastkapasitet: 120 TEU.

Hastighet: 6-7 knop, maks 13 knop.

Elektrisk framdrift.

Batteripakke: 6,9MWh.

Testtid

Fram til da skal både Yara, Kongsberg Maritime, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket få alle detaljer i teknologi, regulering og tillatelser på plass. En avtale med Massterly om senter for fjernkontroll på Lysaker er heller ikke på plass. Det samme gjelder utdannelse og sertifisering av «mannskap» på fjernkontrollsenteret.

North Sea Terminal i Brevik der Yara Birkeland skal losse fulle containere og ta med tomme tilbake til Herøya. Foto: Tore Stensvold

Skipet skal i løpet av de neste uke seile den korte veien fra Trosvik til containerhavna i Brevik (North Sea Terminal) og prøve ut lasting og lossing med kranene som faktisk skal brukes. Yara har flyttet all utskiping til havna i Brevik og dropper Larvik.

Containere fraktes med DFDS til store havner i Europa, der en del skipes videre til andre oversjøiske markeder.  Ved å samle all utskiping til Brevik får skipet  kortere og raskere seilingsrunder og dermed kapasitet til å ta containere for andre selskaper på Herøya.

Testarena Horten

Yara Birkeland vil får nyttår flyttes til Horten der Kystverket har definert havneområdet som nasjonalt testområde for autonomi. Det er også ønske om å utvide testarenaen til å gjelde hele seilingsområdet Yara Birkeland skal operere i.

Kongsberg Maritime og Yara håper å få med både partnere, universiteter og forskningsmiljøer til å kjøre omfattende tester av autonomiteknologi og systemer før skipet går over i kommersiell trafikk.

Siste innspurt

Mens skipet ligger til kai ved gamle Trosvik Verft i Brevik går personell fra Kongsberg Maritime i gang med å installere noe mer utstyr og systemer før autonomitesting og demonstrasjon kan starte.

Yara Birkeland er utstyrt med en broløsning som kan demonteres den dagen Sjøfartsdirektoratet gir klarsignal. Det blir arbeidsplassen til et mannskap på fem, med kaptein Ragnar Stanging i spissen.

Selve fortøyningen trenger ikke mannskapet å bekymre seg over. Den foregår automatisk med et system utviklet av MacGregor i Arendal og Kristiansand. Fortøyningssystemet  er basert på en syv-akset robotarm forut og tilsvarende akter som tar fortøyningstau med løkker og legger rundt pullerter på kaia.

Les også