SAMFERDSEL

København kan få en toetasjes tunnel under byen

Men motstanden er stor.

Bilde: Ing.dk
Av Ulrik Andersen, Ingeniøren.dk
15. apr. 2017 - 17:43

En to-etasjers veitunnel kan bli løsningen dersom det om en stund skal bygges en østlig ringvei under København.

Det viser forprosjekteringen som transport-, bolig- og byggeminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) offentliggjorde i forrige uke.

«Strekningen fra Kløvermarken under Amagerbro til Amager Fælled vil i utgangspunktet måtte bores. For de andre delstrekningene vurderes ulike anleggsløsninger nærmere. Det dreier seg blant annet om muligheten for å legge delstrekningen under havneløpet som en senketunnel, muligheten for å grave flere delstrekninger, og muligheten for å bygge hele prosjektet som boret tunnel. For de borede strekningene omfatter prosjekteringene både legging av veibaner i to tunnelrør og i ett tunnelrør i to etasjer,» står der i en av delrapportene.

24 millioner kroner til forprosjektet

Forprosjekteringen til 24 millioner danske kroner er finansiert av staten (8 millioner), Københavns Kommune (6 millioner), Region Hovedstaden (2 millioner) og Refshaleøens Ejendomsselskab (8 millioner).

Tanken er at havnetunnelen skal gå fra Nordhavn til Refshaleøen på Amager og fortsette sørøst under Amager, til den kommer ut på Amager Fælled ved Øresundsmotorveien (linjeføring B4).

Partene har delt opp forprosjekteringen i fire deler, som blir gjennomført av fire arbeidsgrupper:

  • Tekniske undersøkelser og miljø (Vejdirektoratet): 7 millioner.
  • Finansiering og organisering (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet): 5 millioner.
  • Trafikk, betalingsvillighet og samfunnsøkonomi (Vejdirektoratet): 7 millioner.
  • Trafikksaneringsplan (Københavns Kommune): 3 millioner.

I tillegg til de ulike tekniske løsningene skal Vejdirektoratet også undersøke hvordan man kan minimere de trafikale belastningene for beboerne langs Amager Strandvej og de miljømessige konsekvensene for den allerede omdiskuterte Amager Fælled, hvor tunnelens sørlige inngang foreløpig er planlagt.

Miljøorganisasjoner frykter juks

Nordhavnstunnelen bygges som senketunnel, men fortsettelsen – den østlige ringveien/havnetunnelen – vil antageligvis bli anlagt som en boret tunnel. Det er mulig at tunnelen blir så stor at det kan legges to veibaner i to etasjer i den. Foto: Transport-, bygge- og boligministeriet.
Nordhavnstunnelen bygges som senketunnel, men fortsettelsen – den østlige ringveien/havnetunnelen – vil antageligvis bli anlagt som en boret tunnel. Det er mulig at tunnelen blir så stor at det kan legges to veibaner i to etasjer i den. Foto: Transport-, bygge- og boligministeriet. Foto: Foto: Transport-, bygge- og boligministeriet

Svarene skal være klare om to år, og de vil bli gransket grundig, siden det allerede er kraftig motstand fra flere sider. Blant annet oppfordret Rådet for bærekraftig trafikk og miljøorganisasjonen Noah i mars noen av pensjonsselskapene som tidligere har hatt interesse av å være med på å finansiere tunnelen, til å droppe tanken.

«En havnetunnel vil være en ny innfartsvei som vil øke trafikkbelastningen kraftig i København og på innfartsveier som Lyngbyvejen. Den vil undergrave miljøet og bruk av mer miljøvennlig transport. Dermed undergraves alle de gode tankene om København som en trafikalt bærekraftig by,» skrev organisasjonene.

Organisasjonene beskrev blant annet de trafikkanalysene som hittil er offentliggjort som misvisende.

Når prognosemakerne i rådgivningsfirmaene skal vise fordelene ved en havnetunnel, ignorerer de nemlig at trafikale flaskehalser er med på å endre transportvanene til innbyggerne.

«Hvis trafikken øker, vil folk selvfølgelig tenke seg om og innrette seg etter det, og i stedet bruke sykkel eller kollektivtrafikk; helt i tråd med målsetningene for trafikken i København,» skriver organisasjonene i sitt brev.

Urealistiske trafikkprognoser

De bruker eksempelet med trafikk over broene til Sjælland som eksempel. Der har prognosemakerne antatt at biltrafikken over broene til Amager vil øke med 16 prosent årlig fra 2012 til 2015, og deretter 15 prosent årlig fra 2015 til 2040.

Deretter har de beregnet hvor stor en del av denne veksten som kan unngås med en havnetunnel, og kommer fram til at en havnetunnel vil redusere trafikkbelastningen på broene med 19.000 biler.

Problemet med den sammenligningen er ifølge organisasjonene at broene ikke har kapasitet til en trafikkvekst på 15-16 prosent i året.

Øker trafikken over broene, vil det medføre mer trafikkork, noe som vil få noen av bilistene til å velge andre transportmidler. Derfor er prognosemakernes sammenligning urealistisk.

Borgermestere er imot

I tillegg er både den tidligere teknikk- og miljøborgermesteren, Ayfer Baykal (Socialistisk Folkeparti) og den nåværende, Morten Kabell (Enhedslisten) i København imot havnetunnelen.

«En havnetunnel er en kullsvart investering som bare skaper flere problemer med trafikkork, luftforurensing og utslipp av CO2. Hvis vi skal løse trafikkproblemene i hovedstaden, har trængselskommissionen anbefalt investeringer på opp mot 42 milliarder kroner, primært til forbedringer av kollektivtransporten og bedre forhold for syklistene. Samtidig skal vi innføre bompenger. En havnetunnel er ikke en del av anbefalingene, sa teknikk- og miljøborgermester Morten Kabell i en pressemelding i 2015.

Den valgte linjeføringen B4 forventes ifølge Vejdirektoratet å koste 20 milliarder danske kroner å bygge. Den skal primært betales av grunneierne i de områdene som kan utvikles til by dersom tunnelen blir bygd, samt av brukerne.

Artikkelen er tidligere publisert på Ing.dk.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.