Vil gi NSB konkurranse

Vil gi NSB konkurranse
ØNSKER KONKURRANSE: - Det er mildt sagt underlig at kjøp av persontransporttjenester fra NSB skal være så vidt forskjellig fra andre offentlige anskaffelser, sier Ingjerd Schou. Bilde: Joachim Seehusen

Høyres samferdselspolitiker Ingjerd Schou mener at avtalen burde ha falt innenfor kategorien «offentlige anskaffelser» og at den derfor burde ha vært utlyst.

Den nye trafikkavtalen mellom myndighetene og NSB ble presentert onsdag av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og NSBs konsernsjef Geir Isaksen.

Virgin Trains: Vil ha raske tog i Norge

– Mildt sagt underlig

Ingjerd Schou frykter at fravær av anbud kan føre at det sløses med offentlige midler.

– Når staten vanligvis kjøper inn tjenester, må alt over 3,2 millioner kroner lyses ut i en skikkelig anbudskonkurranse på det åpne marked. Det er mildt sagt underlig at kjøp av persontransporttjenester fra NSB skal være så vidt forskjellig fra andre offentlige anskaffelser, sier Schou.

Les også: Jernbanen: Mer penger, mindre punktlighet

Vil ha Avinor-modell

Høyre ønsker å gå nye veier og vil modernisere jernbanesektoren i Norge etter modell av Avinor, det gamle Luftfartsverket.

– Dette har vært en suksess. Vi har høy kvalitet på flytjenester og flyplassdrift. Vi ønsker å gjøre det samme på jernbanesektoren. Det betyr mer konkurranse, mer langsiktig planlegging og nye finansieringsløsninger, sier Schou.

Les også:

Forventer avtale med Jernbaneverket

Frps Bård Hoksrud er positivt innstilt til avtalen, som strekker seg over seks år.

– Det er veldig bra at den inneholder krav til kapasitet og punktlighet, og at brudd vil få følger. Avtalen er et skritt i riktig retning, slik at brukerne kan få tilbake tilliten til jernbanen. Jeg forventer at statsråden også får til en avtale med Jernbaneverket som har ansvaret for infrastrukturen og at togene kommer fram, sier Hoksrud.

Les også: Kleppa lover – ekspertene tviler

Transport- og kommunikasjonskomiteens andre nestleder sier at det dessverre er slik at mange av problemene har oppstått som følge av at skinnegang og signalanlegg har vært i altfor dårlig stand.

Les også:

Mest for Østlandet

Avtalen er verdt 15,42 milliarder kroner fordelt på seks år, fra 1. januar i år til 31. desember 2017. I løpet av denne perioden skal det settes inn nye tog og innføres et nytt og bedre ruteopplegg på Østlandet.

I resten av landet er det foreløpig lagt opp til å videreføre de 20 eksisterende togtilbudene.

– Avtalen betyr avgjørende forbedringer i østlandsområdet, men den utelukker ikke at vi underveis i denne seksårsperioden kan inngå separate avtaler som gjelder andre områder, sier statsråden.

BILDESERIE: BILDESERIE: Takstrøm skal hindre togkaos

«Ris bak speilet»

Blant de nye punktene i avtalen er krav knyttet til kundetilfredshet og at NSB ikke kan overstige et visst antall timer med forsinkelse. Forutsetningen for dette kravet til statsbanene er at infrastrukturen har en gitt kvalitet.

– NSB ser at det er bra for dem å ha «et ris bak speilet». Min oppfatning er at de nå gjør det de kan i ulike ledd for å sikre et reelt bedre togtilbud, sier hun.

I dag bruker NSB sine målinger på kundetilfredshet internt til forbedringer.

– Nå skal det brukes direkte en gang i året i vårt oppgjør med NSB. Vi kan redusere vår utbetaling til dem hvis de ikke tilfredsstiller dette, sier Kleppa.

Les også: Jernbanen på nett innen 2017

– Avgjørende viktig

Samferdselsministeren er godt fornøyd med avtalerammen.

– Det er en stor avtale som er betydelig større enn de vi har hatt med NSB til nå. For 2011 var beløpet 2,1 milliarder kroner. Før det hadde vi en fireårig avtale. Denne avtalen er mer omfattende enn de vi har hatt før, men det mener jeg er nødvendig, sier hun.

Statsråden ser det som avgjørende viktig å få en forutsigbar avtale på plass for å sikre at flere tar toget og kan stole på toget i tiden fremover.

Les også: – Baklengssalto for norsk tunnelbygging

Les mer om: