BYGG

Vikingskipene flyttes med kunnskap fra olje- og gassbransjen

Norges fremste og svært skjøre nasjonale klenodier fra skipsfartens teknologiske barndom skal flyttes ved hjelp av stor nøyaktighet, tålmodighet og kompetanse utviklet i olje- og gassindustrien.

Det nye bygget blir mer enn dobbelt så stort som det gamle og skal romme et museum som skal ta for seg vikingtid i større bredde enn dagens vikingskipshus.
Det nye bygget blir mer enn dobbelt så stort som det gamle og skal romme et museum som skal ta for seg vikingtid i større bredde enn dagens vikingskipshus. Illustrasjon: Statsbygg/Aart Architects
Thomas Førde
1. jan. 2022 - 05:13

Selskapet som har fått den spesielle flyttejobben, har samlet kompetanse gjennom flere tiår med utvikling av verktøy, utstyr og prosjektledelse fra undervannsoperasjoner i olje- og gassindustrien.  I sommer inngikk Imenco kontrakt med Statsbygg verdt 70 millioner kroner. Kontrakten omfatter planlegging, sikring og flytting av de mer enn tusen år gamle skipene fra dagens bygning ved Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo og over til et nybygg i tilknytning til det gamle. 

Planlegging og forberedelser til flyttingen av verdens eldste og best bevarte vikingskip er kommet godt i gang ved Imencos hovedkvarter i Tysvær utenfor Haugesund. Prosjektleder Pontus Ekstam opplyser at første del av flyttingen starter alt i april 2022. Vikingskipsmuseet på Bygdøy er nå stengt for publikum, og mer enn 300 gjenstander er blitt fjernet og satt bort i magasin. Men de største objektene, som skal bli stående, må sikres – og noen må flyttes før byggestart på det nye museumsbygget sommeren 2022. 

Skipene skal sikres

For at det skal bli mulig å ta inn materialer og utstyr i eksisterende museumsbygning, må det lages åpning i veggen i den fredede fasaden. Dessuten må Tuneskipet, det minste av de tre vikingskipene, flyttes midlertidig. Det samme gjelder tre sleder funnet i gravhaugen sammen med Osebergskipet. For å unngå skader fra vibrasjoner under anleggsarbeid i det kommende nabobygget, skal alle de tre vikingskipene – Oseberg, Gokstad og Tune – sikres neste år. 

Prosjektgruppa hos Imenco er i ferd med å designe og produsere rigger og heiser som skal benyttes under sikring og senere flytting av vikingskipene. Fra venstre: Jade van Linschoten, Pontus Ekstam og Per Einar Oreberg.
Prosjektgruppa hos Imenco er i ferd med å designe og produsere rigger og heiser som skal benyttes under sikring og senere flytting av vikingskipene. Fra venstre: Jade van Linschoten, Pontus Ekstam og Per Einar Oreberg.

Det sentrale sikringstiltaket for kulturskattene er å bygge en stålrigg rundt hvert av skipene. Riggene blir designet hos Imenco i Tysvær og skal produseres ved Imencos avdeling i Klepp på Jæren. Prosjektleder Pontus Ekstam forklarer at vikingskipene i dag støttes opp av stenger rundt skroget, mens kjølen hviler på en plattform av massivt tre og betong. Hele vekten av skipet skal overføres til riggen, som skal bygges rundt skipet, før det jekkes opp og plasseres på vibrasjonsdempende luftputer. 

– Under streng overvåkning, kontroll og styring skal alle vibrasjoner kunne dempes for å hindre svingninger større enn 4 Hz, sier Imencos prosjektleder.  

Flere rådgivende spesialfirmaer har vært involvert i planlegging og beregning av hvordan vibrasjonsdemping best kan gjennomføres. 

Liker teknologiutvikling

– Hvorfor gir Imenco seg i kast med dette prosjektet, som ligger langt bortenfor alt hva dere har gjort tidligere?

– Vi liker alt som er utfordrende og kjekt samtidig som vi er svært opptatt av teknologiutvikling og leter etter utfordrende ingeniørprosjekter, sier Ekstam.

Han viser til at i vikingskipprosjektet kan de trekke på flere av fagmiljøene i Imenco, som automasjon, elektro, maskinering, sensorstyring, kameraovervåkning, montasje og kjøring av rigger. 

Imenco har opp gjennom sin snart 40 år lange historie utført flest oppdrag innenfor oljeindustrien. De har blant annet levert flere komplette anlegg til skip som er utrustet for hyperbarisk dykking (dykking under høyt trykk) og utviklet verktøy og løsninger for subsea-operasjoner og installasjoner. 

Selskapet har også beveget seg over i havvindbransjen ved å tilby subsea-løsninger og prosjektledelse ved installasjon av store havvindparker. I tillegg leverer de kamerasystemer til oppdrettsnæringen og drivstoff-fyllesystemer for helikoptre som besøker skip og offshoreinstallasjoner. 

Tenkte utenfor boksen

Finansidrektør Christian Knutsen og administrerende direktør Bente Hetland i North Sea Container Line er svært opptatt av å ha mest mulig miljøvennlige skip. De har stor tro på ammoniakk.
Les også

Får verdens første containerskip på ammoniakk

– Hvorfor fant Statsbygg dette selskapet best egnet til å flytte de sårbare vikingskipene?

Statsbyggs prosjektleder Lars Christian Gomnæs sier at de så etter en entreprenør som hadde relevante erfaringer som kunne overføres. 

− Vi måtte tenke utenfor boksen og så til offshore-industrien, hvor de er vant til å arbeide med strenge toleransegrenser, sier Gomnæs.

Når nybygget er klart med klimakontroll, skal skipene flyttes. Dette skal etter planen skje om to år. Flyttingen skal gå på skinner med ulik sporvidde og svinger. <i>Illustrasjon:  Statsbygg/Aart Architects</i>
Når nybygget er klart med klimakontroll, skal skipene flyttes. Dette skal etter planen skje om to år. Flyttingen skal gå på skinner med ulik sporvidde og svinger. Illustrasjon:  Statsbygg/Aart Architects

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum i Oslo påpeker at skipene er over 1000 år gamle og sier at verken dagens bygg eller støttesystemene sikrer skipene for framtiden. Skipstømmeret har for lengst mistet bruddstyrken til friskt tre og har nå egenskaper som minner om trekull. 

Vis mer

– Støttesystemene rundt skipene i dagens bygg er for dårlige. Bygget, som ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og stod ferdig i 1926, er ikke vibrasjonssikret og har heller ingen reell kontroll på inneklima, temperatur og luftfuktighet. Dessuten er sikkerheten for dårlig ivaretatt; publikum får komme for tett innpå skipene. Støv fra publikum sammen med fuktighet i lufta er med på å danne et tykt og hardt belegg på skipene, noe som gjør at de ikke har det bra, sier museumsdirektøren. 

Han peker også på at eksisterende bygg er underdimensjonert og ble bygget for 40.000 besøkende i året, mens nesten 600.000 mennesker har besøkt vikingskipene årlig på Bygdøy de siste årene.  

Etter at de mer enn tusen år gamle skipene er forsvarlig sikret, kan anleggsarbeidet starte vegg i vegg med eksisterende museumsbygg. Etterpå skal det gamle museumsbygget renoveres. Det samme skal museumshagen. Etter planen skal det nye vikingtidsmuseet åpnes for publikum i 2026. 

Flytting på skinner

Når nybygget er klart med klimakontroll, skal skipene flyttes over i nybygget. Dette skal etter planen skje om to år. I mellomtiden skal Imenco ha ferdigstilt planer og utstyr for flytteoperasjonen.

Distansen som skipene skal tilbakelegge er bare ca. 100 meter. Men ifølge Imencos prosjektleder regner de med å bruke ei uke til å flytte hvert skip. Flyttingen skal gå på skinner. 

Senioringeniør Per Einar Oreberg i Imenco er medlem av prosjektorganisasjonen og samtidig jernbaneentusiast. Han ser fram til å legge skinneganger i Vikingskipshuset. 

– Det blir behov for skinner med ulik sporvidde, og vi må lage svinger i skinnegangen, sier jernbaneentusiasten.

Han forteller videre om praktiske utfordringer de møter med golvene i museumsbygget. Store deler av golvarealet i det gamle bygget er dekket av steinheller som er støpt fast. Hellene er fredet og må møysommelig pikkes løs og fjernes før golvet kan forsterkes med solid treplank. 

Vikingskipene, som er Europas best bevarte i sitt slag, skal flyttes til nederste etasje i det nye museumsbygget. <i>Illustrasjon:  Statsbygg/Aart Architects</i>
Vikingskipene, som er Europas best bevarte i sitt slag, skal flyttes til nederste etasje i det nye museumsbygget. Illustrasjon:  Statsbygg/Aart Architects

Masta må legges ned

Boligkrise i salg og igangsetting av nye boliger, fastslår eiendomsbransjen om utviklingen i 2023 og spår tilsvarende i år.
Les også

Galopperende kostnader og bråstopp for nyboligsalget: – Nå strammer bankene inn

I tårnrommet er golvet dekket av teglstein satt på høykant, noe som også er fredet. Dette må forsterkes uten at det oppstår problematiske terskler.

For det er ganske tunge gjenstander som skal flyttes. Hvert av de to største skipene med stålrigger omkring veier et sted mellom 35 og 37 tonn. Tune-skipet med stålrigg veier «bare» 17 tonn. Før flyttingen kommer på skinner, må skipene jekkes opp, skinnegang må legges under og en boggivogn med to par hjul skal bære skip og rigg langs skinnegangen. 

Utfordrende blir det også å håndtere Osebergskipets høye mast. Masta må legges ned, og det skal skje alt neste år, når skipet skal sikres mot vibrasjons-skader. 

– Masta er skjør, men har en viss reststyrke. Hvilken metode vi velger, er ikke avgjort, men én løsning kan være å lage noe som ligner ei takrenne med støtdempende skumstoff inni. I denne kan masta hvile, sier senioringeniør Oreberg. 

Konstruerer heiser

Neste store utfordring kommer ved enden av skinnegangen i det gamle museumsbygget, der vikingskipene skal løftes ned på et lavere nivå – til første etasje i nybygget. Til denne operasjonen designer Imenco to heiser.

Blant annet for å unngå faren for oljesøl på de skjøre farkostene, skal det bygges mekaniske heiser som blir elektrisk drevet. Heisene skal flyttes opp og ned ved hjelp av gjengestenger med mutrer på. Fra heisen skal skipene flyttes videre på skinner til det framtidige stedet for utstilling.  

– Føler dere et ekstra stort nervepress i et prosjekt hvor skjebnen til så berømte biter av Norges og Europas kulturarv ligger i deres hender?

– Vi har gjennomført flere nervepirrende oppdrag før, sier Imencos prosjektleder. Han viser blant annet til et stort prosjekt utenfor kysten av Skottland, hvor Imenco var med på installasjon av 103 bunnfaste havvindmøller ved bruk av fjernstyrte undervannsroboter (ROV).

Et annet museum 

Belgiske Exmar har to mellomstore gasskip (46.000 m3) for transport av ammoniakk under bygging i Sør-Korea. De vil også bli de første med ammoniakkmotorer. WinGd leverer X-DF-A-motorene mens Wärtsilä Gas Solutions leverer drivstoffsystemene.
Les også

Norsk teknologi på første ammoniakkdrevne skip

Det nye vikingtidsmuseet, som åpner for publikum i 2026, blir noe helt annet enn det gamle. I tillegg til en tredobling av utstillingsarealet vil det nye museumsanlegget inneholde restaurant, foredragssal, museumsbutikk, museumspark, eget område for skoleelever på besøk, laboratorium med adgang for publikum og forskningssenter.

Det nye vikingtidsmuseet som skal bygges vegg i vegg med eksisterende museumsbygg på Bygdøy i Oslo, er kostnadsberegnet til 2,2 milliarder kroner og skal åpnes for publikum i 2026. <i>Illustrasjon:  Statsbygg/Aart Architects</i>
Det nye vikingtidsmuseet som skal bygges vegg i vegg med eksisterende museumsbygg på Bygdøy i Oslo, er kostnadsberegnet til 2,2 milliarder kroner og skal åpnes for publikum i 2026. Illustrasjon:  Statsbygg/Aart Architects

– Det eksisterende bygget er som et mausoleum over åpne skipsgraver, hvor utstillingene ikke har vært endret siden 1957, sier museumsdirektør Håkon Glørstad. 

Han sier videre at med det nye bygget får vi et museum som skal ta for seg vikingtid i større bredde enn dagens vikingskipshus. 

– Her skal det bli utstillinger og presentasjoner som viser resultater fra aktuell forskning og gir innsyn i kunnskapsstatus om vikingtiden, sier direktøren ved Kulturhistorisk museum.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 11/2021

Les også

Beyonder-gründer: – Stort at vi blir en del av eliten

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.