BYGGBYGG

Veritasrapport: Kvartal kan rase uten forvarsel

VAKKERT: Fra utsiden ser det riktig pent og trivelig ut. Men fasaden skjuler en usikker konstruksjon, advarer Veritas.
VAKKERT: Fra utsiden ser det riktig pent og trivelig ut. Men fasaden skjuler en usikker konstruksjon, advarer Veritas.Bilde: Joachim Seehusen

Agrokvartalet

 • Agrokvartalet består av tre gamle teglsteinsgårder og tre nye bygg i Asker sentrum. Det er de nye byggene striden nå står om.
 • De tre nye byggene er på til sammen 9000 m 2 over bakken. Av dette er 1300 m 2 boliger fordelt på 13 leiligheter, 2000 m 2 er butikkarealer og 5700 m2 er kontor/næringsareal.
 • Under bakken er det P-hus i tre etasjer på ytterligere 9000 m 2.
 • Prosjekteringen startet i 2001 og byggene sto ferdige i 2004. Det er fortsatt ikke utstedt ferdigattest.


Mangler armering

 • Deler av byggene er ført opp med prefabrikkerte Con-Form betongelementer som måler 3x5 meter. Fem vegger ført opp med slike, i fem etasjer. Til sammen 75 elementer.
 • Elementene består av to betongplater på fem centimeter hver med 10 centimeter avstand mellom de prefabrikkerte platene, samt noe stålarmering som holder det hele sammen under transport og montering. Når elementene er montert skal de armeres både i vertikalplanet og sideveis før det fylles betong i hulrommet. Dette er eneste måten å sikre tilstrekkelig forbindelse mellom elementene og gi veggene ønsket styrke og stivhet.
 • Den mest alvorlige feilen ved de tre bygningene i Agrokvartalet er at det enten ikke er brukt armering i det hele tatt, eller mindre enn nødvendig. Den manglende armeringen fører til at veggene ikke har den styrken de skulle hatt med korrekt montering.
 • Både kjerneprøver og radarkontroll av elementene dokumenterer fraværet av armering på flere steder.

Kilde: Tee Consult Holding/Det Norske Veritas

319 avvik

 • Totalt har Tee Consult Holdning og Larsen Byggverifikasjon registrert 319 avvik ved de tre byggene i Agrokvartalet.
 • 306 av avvikene har merkelappen "stor viktighet".
 • 13 av avvikene har merkelappen "middels".
 • Ingen av avvikene er merket med "lav viktighet".
 • Kun et fåtall av avvikene er lukket – det vil si utbedret, ifølge Tee Consult Holding og Larsen Byggverifikasjon.
 • Ifølge AF Bygg er det en rekke av disse avvikene som slett ikke er avvik, og en stor andel av de reelle avvikene er allerede forsterket eller utbedret.
 • Fullstendig gjennomgang av alle byggene skal være ferdig sommeren 2009.

Det hersker full strid om Agrokvartalet i Asker.

Uten armering

Byggene skal være ført opp uten tilstrekkelig armering, og skal i verste fall kunne rase som et korthus.

I et brev til Asker kommune, datert 23. oktober 2008, advarer Det Norske Veritas Asker kommune om at bygget kan utgjøre en alvorlig risiko for liv og helse.

AF Gruppen, som førte opp byggene som en totalentreprise, avviser alle beskyldninger og skriver 27. oktober i et brev til kommunen at "Agrokvartalet er helt trygt å bo og arbeide i. TC Holding sine påstander og mistanker knyttet til sikkerheten er ubegrunnet og feilaktige. Våre uavhengige byggtekniske eksperter bekrefter dette."

Kontroll

– Bygget må strippes helt ned til råbygget for en grundig kontroll og nødvendige forsterkninger, sier derimot Edward Holter, som opprinnelig var med på å prosjektere bygget med sitt firma Tee Consult Holding, omtalt som TC Holding i brevet fra AF Gruppen.

Byggherren, Tandberg Eiendom, har ingenting å utsette på arbeidet AF Bygg har gjort.

– Vi har full tillit til AF. De gjennomfører en seriøs og grundig etterkontroll, men det er riktig at de har hatt dårlig internkontroll under byggingen. Godt over halvparten av de påståtte 319 avvikene er nå kontrollert og utbedret, det er ikke funnet noen sikkerhetsrisikoer ved disse, sier Gudmund Tandberg, styreleder i Tandberg Eiendom.

Fulgte ikke tegninger

AF Bygg Oslo fulgte ikke de opprinnelige tegningene, og erkjenner at de ikke kan dokumentere alt som er gjort.

Byggene var opprinnelig prosjektert som plasstøpt. Men AF Bygg, som var selskapet i AF Gruppen som hadde kontrakten, bestemte seg for å gjennomføre deler av konstruksjonen med Con-form-elementer.

– Ikke trygt

Holter mente å oppdage at bygget ikke ble omprosjektert på en tilfredsstillende måte etter en slik omfattende endring.

– Fabrikken som leverte elementene, tilbød seg også å levere armeringsstål til skjøtene, men fikk til svar at det skulle entreprenøren ordne selv. Nå viser det seg at det ikke ble lagt inn nødvendig armering og bygget er derfor ikke trygt, sier Holter.

Ble endret

Det var Tor Helgesen hos Sivilingeniørene Munthe-Kaas og Udnes som prosjekterte veggene.

Han bekrefter at deler av dem ble endret fra plasstøpt til elementer.

– Slike endringer er ikke unormale. Fra vår side ble det kommunisert tydelig til entreprenøren at det fortsatt skulle være en sammenhengende vegg og at det derfor måtte armeres i alle skjøter, sier Helgesen, som er kjent med at det er påvist hva han karakteriserer som "stedvis mangelfull utførelse av armeringen."

– Det forhold at bygget nå har stått i fem år uten tegn til riss er i seg selv en indikasjon på at det ikke er noen umiddelbar fare, sier Helgesen. Han har vært med på å prosjektere de forsterkningene som nå blir montert.

Forfalskning

Holter hevder at han forsøkte å gjøre AF Bygg oppmerksom på manglene ved armeringen flere ganger, men at han ble avvist.

– De gikk så langt som til å forfalske sjekkelister for å forsøke å dokumentere at elementene var korrekt armert, hevder Holter.

Han får langt på vei støtte fra Veritas, som i en av sine rapporter skriver:

"Denne usikkerhet som er oppdaget her har stor betydning for annen informasjon som er gitt av entreprenør knyttet til lukking av avvikene. Dokumentasjon som er fabrikkert i etterkant kan i enkelte situasjoner ha liten troverdighet."

Dette er skrevet i 2004. I dag bekrefter Veritas at selskapet fortsatt står bak det som ble skrevet den gang.

– Vi har sett sjekklister som ikke stemmer med virkeligheten, sier kommunikasjonsdirektør Tore Høifødt til Teknisk Ukeblad.

Dokumentert

Til slutt ble den manglende armeringen dokumentert ved radarmålinger og kjerneboring gjennomført av det svenske selskapet Radarteam Sweden AB.

Veritas er soleklar i sine konklusjoner om bygget:

"Det er ved radarmålinger og kjerneboringer registrert manglende armering i støpeskjøt mellom elementene. Dette er svært alvorlig og sikkerheten på bygget er tilfeldig og i høy grad usikker. Uten armering vil bygget være et korthus som kan falle sammen uten forvarsel. Det kan ikke sees at bygget er beregnet for den armeringsføring som er valgt på byggeplassen... Omfanget og konsekvensene for bygget er imidlertid mer omfattende og kritisk."

Dette skriver Veritas i en rapport i 2004.

Ukjent for kommunen

Direktør Magne Tørhaug i Det Norske Veritas bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at selskapet fortsatt vurderer byggene som usikre.

– Det kan være risiko for liv og helse. Vi foreslår at det blir gjennomført en totalvurdering av bygningene, etter vårt skjønn er flere av avvikene alvorlige.

– Men AF Gruppen hevder at det ikke er avvik, kun udokumenterte påstander?

– Vi ble kontaktet av Tandberg Eiendom for å dokumentere de avvikene som da var funnet. De avvikene vi har uttalt oss om, er dokumentert, fastslår Tørhaug.

Advarsler

Siden i fjor høst har ikke Veritas hatt noe rolle i byggesaken. Likevel skriver selskapet i oktober i år til kommunen og advarer.

– Vi er ikke sikre på at kommunen fikk den fyllestgjørende redegjørelse for situasjonen i full bredde slik som forutsatt da vi trakk oss ut, derfor skrev vi brevet, sier informasjonsdirektør Tore Høifødt i Det Norske Veritas.

– Da vi trakk oss ut i fjor, vurderte vi det slik at byggene kunne utgjøre en risiko. Vår rolle var å følge med på at de avvik som ble åpnet ble håndtert på en skikkelig måte. Vi følte ikke at fremdriften var tilfredsstillende. Antallet avvik økte jo hele tiden, vi opplevde ikke at avvikene ble tatt alvorlig eller at det som var nødvendig for å lukke dem ble gjort. Derfor ble usikkerheten veldig stor.

Ukjent for kommunen

– Vi har ikke sett rapporten fra Veritas. Nå må vi ta en samtale med de ansvarlige, sier Elisabeth Kynbråten, plan- og bygningssjef i Asker kommune.

Kommunen har allerede innkalt de fleste av aktørene i dette prosjektet til et tilsyn som skal finne sted 2. desember i år.

Sverre Woll, saksbehandler for Agrokvartalet, forteller at da usikkerheten rundt de bærende konstruksjonene oppsto, ba kommunen om en ny kontrollerklæring fra AF Skandinavia.

– Den fikk vi, og vi ga derfor en ny brukstillatelse der det er markert mangler ved bærende konstruksjoner som må gjennomgås før vi utsteder ferdigattest.

Gjennomgang

Tilsynet kan fort ende med at det fortsatt blir ord mot ord.

I så fall åpner Woll for at kommunen vil bestille en full gjennomgang av bygget av et uavhengig selskap. Hvis en slik gjennomgang bekrefter de påståtte svakhetene får kommunen et problem.

– Vi kan trekke brukstillatelsen tilbake og da kan vi også stenge bygget. Jeg har aldri før i min karriere opplevd slikt som dette så jeg er litt usikker, men i verste fall tror jeg vi kan få politiet til å plombere bygget, sier Woll.

AF Bygg mener på sin side at det ikke er noe i veien med byggene:

AF: Byggene er trygge

Dermed ligger Agrokvartalet an til å bli advokatmat i lang tid fremover:

Søksmål i alle retninger

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.