Løsningene som er skissert, er en del av arbeidet med framtidas innfartsveier til Tromsø, som Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede. Utredningen omfatter de viktigste riks- og fylkesveiene samt hurtigbåt- og ferjeruter mellom Senja, Malangen, Lyngen/Ullsfjord, Karlsøy og Skjervøy, og har et tidsperspektiv på 30 til 40 år.

På et møte i dag med samferdselsråd Ivar Prestbakmo i Troms fylkeskommune og ordførerne i de berørte kommunene, presenterte Vegvesenet skisser til fire ulike konsepter for utvikling av vegene i området. Tre av alternativene dreier seg om å beholde strekningene omtrent som i dag, nøye seg med mindre utbedringer av flaskehalser og partier som er utsatt for skred eller annen naturfare, eller gjennomføre en generell standardheving av dagens veier.

Halverer reisetider i Troms

Det fjerde alternativet, regionforstørring er det mest omfattende konseptet, og innebærer en vesentlig innkorting av reisetida på flere av veiene til og fra Tromsø. Statens vegvesen har sett på åtte ulike løsninger i det aktuelle området:

  • Ytre Senja – Brensholmen – fylkesvei 862 på Kvaløya. Standardheving i dagens trasé via dagens ferjeleie på Botnhamn eller via Skårlineset – Sandvik og fylkesvei 54 og 862 på Kvaløya. Kan redusere reisetida fra to og en halv til en og en halv time. 
  • Finnsnes – Tennskjær – Tromsø: Lang fjordkryssing av Malangen undersjøisk tunnel Malangen og kryssing Tisnes – Strandveien i Tromsø. Kan redusere reisetida mellom Finnsnes og Tromsø fra dagens 2 timer og 15 minutter via Nordkjosbotn, til 56 minutter.
  • Finnsnes/Bardufoss – fylkesvei 854 Målselvfjorden – Ryaforbindelsen – Tromsø: Undersjøisk tunnel over Malangen og veg over Malangshalvøya. Kan redusere reisetiden mellom Finnsnes og Tromsø til en time og åtte minutter. Kan redusere reisetiden mellom Bardufoss og Tromsø fra 1 time og 46 minutter til en time og ni minutter.
  • Finnsnes/Bardufoss – Mikkelvik – Balsfjorden (fylkesvei 294) – Ramfjordnes – Tromsø: Bru over Nordfjorden, undersjøisk tunnel over Balsfjorden og bru over Ramfjorden. Kan redusere reisetiden mellom Finnsnes og Tromsø til 1 time og 15 minutter, og mellom Bardufoss og Tromsø til en time og fem minutter. 
  • Finnsnes/Bardufoss/Storsteinnes – fylkesvei 859 Balsfjorden – Kantornes – Tromsø: Undersjøisk tunnel Balsfjorden og E8 med ny E8 Ramfjorden og Tindtunnel til Tromsø. Kan redusere reisetiden mellom Finnsnes og Tromsø til 1 time og 31 minutter, mellom Bardufoss og Tromsø til 1 time og ni minutter, og mellom Storsteinnes og Tromsø fra 1 time og 13 minutter til 40 minutter.
  • Nordkjosbotn – Tromsø: Dagens E8 med ny trasé Ramfjorden og Tindtunnel. Kan redusere reisetiden mellom Nordkjosbotn og Tromsø fra 1 time og 1 minutt til 53 minutter.
  • Lyngseidet – Tromsø: Lyngseidet – Tjørnberg, Ullsfjordforbindelsen, ny vei til Breivikeidet bru, opprusting til Fagernes og E8 med Tindtunnel til Tromsø. Redusert reisetid fra en time og 46 minutter til 55 minutter.
  • Hansnes – Tromsø (fylkesvei 863): Utbedringer i dagens trasé kan gi redusert reisetid fra en time og fire minutter til 39 minutter.

  • Enige rivaler: Statens vegvesen og Nye Veier slakter plan om ny E8 i Troms

Ikke aktuelt å realisere alt

– Det vil selvsagt ikke være aktuelt å realisere så mange store prosjekter. Poenget i denne fasen av utredningen er å vise hva som er fysisk mulig, og anslå kostnader for ulike løsninger. Så vil vi i neste omgang komme tilbake med våre anbefalinger om hvilke løsninger samfunnet vil ha best nytte av, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i meldingen fra Vegvesenet.

Nå skal Statens vegvesen arbeide videre med de konkrete konseptene, både når det gjelder kostnader og samfunnsøkonomiske beregninger. Vegvesenets anbefalinger er ventet til høsten, når utredningen er ferdig.