Dårlige autovern

Vegvesenet skulle sikre autovern i hele landet innen torsdag. Disse strekningene har fremdeles for dårlig sikkerhet

Nå søker de teknologi som kan forenkle vedlikeholdsarbeidet i fremtiden.

Sju av åtte skruer mangler i denne skjøten.
Sju av åtte skruer mangler i denne skjøten. (Foto: Vegtilsynet )

Nå søker de teknologi som kan forenkle vedlikeholdsarbeidet i fremtiden.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Torsdag ettermiddag sendte Vegdirektoratet svar på Vegtilsynets krav om retting og dokumentasjon av autovern landet rundt. 

Kravet kom som følge av en gjennomgang Vegtilsynet hadde hatt av autovern langs norske veier, som avdekket et urovekkende antall mangler i form av manglende skruer og knekte rekkverksstolper langs hele landet. 

Til tross for at Vegdirektoratet har hatt både egne ansatte og innleide entreprenører på saken, kommer det frem i tilsvaret at de ikke har rukket å gjennomføre tiltak langs hele riksveinettet. 

Disse veiene gjenstår

Veiene som gjenstår og ikke er sikret er:

  • Deler av E18 i Asker og Bærum, Vestfold, Telemark, Aust-Agder
  • Deler av E39 og riksvei 421 i Sør-Rogaland
  • E39, riksvei 3 og riksvei 706 i Trøndelag
  • E6 mellom Langfjordbotn og Alta
  • E6 mellom Olderfjord og Tana bru i Finnmark

Vegvesenet har dog gitt seg selv korte frister for de gjenstående strekningene, og vil om alt går etter planen ha gjort ferdig det resterende arbeidet i løpet av oktober. 

– De har vært i kontakt med oss og informert om at de ikke kom til å rekke alt innen fristen, så det var vi klare over, sier Stefan Karlstrøm, tilsynsleder i Vegtilsynet. 

Han ønsker ikke å kommentere brevet i detalj, men sier Vegtilsynet går gjennom svaret nå, og vil vurdere hva de skal gjøre med det i løpet av starten av neste uke. 

– Da vil vi gjøre en vurdering i forhold til hva de har gjort, og fristene de har satt, sier han. 

Les også

8500 manglende bolter

Sjefsingeniør Bård Nonstad i Vegdirektoratet forteller at det har vært et krevende arbeid å kontrollere 7000 kilometer med veirekkverk den siste tiden.

– Det har blitt gjennomført det vi kaller en enkel inspeksjon over hele landet. Det innebærer at du ikke bare skal se etter manglende bolter, men også generell tilstand på rekkverket, være seg høyde, skeivhet, arbeidsbredde, skader på rekkverksskinner ogskade på stolper, sier han. 

Hvert enkelt punkt med mangler registreres så i Norsk vegdatabank.

Nonstad forteller at det av totalt rundt 10 millioner bolter langs norske veier, er gjort 8500 registreringer av manglende bolter i banken så langt som resultat av gjennomgangen. 

Leter etter årsak

Vegvesenet har i utgangspunktet en nulltoleranse for skade på rekkverk som fører til at funksjonen er svekket. 

Det kommer ikke frem om Vegvesenet har avdekket årsaken til manglene i brevet til Vegtilsynet. Men Nonstad forteller at direktoratet ikke er ferdig med arbeidet knyttet til rekkverk. 

– Vi skal ta et møte med de som har gjort inspeksjonene og høre mer hva de tror er årsaken til at det mangler bolter. Så langt kan det virke som problemet er størst i områder med mye snø, noe som kan tyde på at rekkverk i de området utsettes for mer belastning fra blant annet brøyting og brøytebil, sier han. 

Les også

Søker ny teknologi

At det vil oppstå skader og mangler på veirekkverket også i fremtiden, er det ikke tvil om. 

– Vi vil aldri greie å bygge rekkverk som vil være feilfrie hele sin levetid, men det vi jobber med nå er å finne effektive og gode måter å inspisere rekkverket på så vi raskt kan rette opp mangler når de oppstår, sier avdelingsdirektør for drift vedlikehold og veiteknologi i Vegdirektoratet, Trond Mikael Andersen.

Han har stor tro på at dette vil bli enklere i fremtiden. 

– Vi er på jakt etter god teknologi som automatisk kan detektere ulike feiltilstander ved rekkverk, gjerne med laserscanning, bildeanalyse eller annen smart teknologi. Om noen der ute har gode ideer så er vi gjerne innstilt på å teste dem ut, sier Andersen. 

Bruker data videre 

På tross av at pålegget fra Vegtilsynet førte til mye arbeid for Vegvesenet mener Andersen de sitter igjen med en svært verdifull mengde data som følge av arbeidet. 

– Vi kommer til å jobbe videre med dataene for å se hva dette betyr som rent forfall og hva som skal til for å sikre at alt rekkverk er sikret i henhold til dagens standard, sier han. 

Og legger til at noen av avvikene kan være ganske rimelige å ordne.

– Mens andre kan være mer krevende. Med dette arbeidet har vi fått et veldig godt grunnlag for å argumentere til politiske myndigheter om hvilke type tiltak og hvilke budsjett vi trenger for å få rekkverkene i hele landet i henhold til dagens standard, sier Andersen. 

Les også

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå