– Vanvittige summer i oljebransjen

Oljebransjen, som har skuslet bort 100 milliarder kroner på ti år, mener at 30 millioner kroner dagen for en lovlig streik er en enorm og meningsløs sum.

– Vanvittige summer i oljebransjen
Bilde:

Hva konflikten gjelder

Baker Hughes overtok i februar 2012 bedriften BJ Services.

Etter overtakelsen ønsket bedriften at lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte skulle være like, uavhengig av hvilket fagforbund de ansatte er organisert i. Derfor valgte Baker Hughes å bruke retten i arbeidsmiljølovens bestemmelser om å reservere seg mot den lokale avtalen fra BJ Services.

Flertallet av de ansatte i Baker Hughes har lønns- og arbeidsvilkår regulert av Oljeserviceavtalen – en overenskomst mellom OLF/NHO og IndustriEnergi/LO.

Fagforbundet SAFE kontaktet OLF for å framforhandle en ny avtale på vegne av sine 114 medlemmer i Baker Hughes.

Fagforbundet Safe har tatt 114 oljearbeidere i Baker Hughes ut i streik. Ifølge Oljeindustriens Landsforening (OLF) koster streiken samfunnet og selskapene opp mot 30 millioner kroner dagen.

– Enorme summer for en meningsløs streik, sier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv og kompetanse i OLF i en melding.

Sløser bort penger selv

Men det er ikke mye mer kostbart enn det oljeselskapene på norsk sokkel kaster ut av vinduet på grunn av dårlig prosjektstyring. Over 100 milliarder kroner har selskapene sløst bort de siste ti årene, og overskridelsene ser ut til å øke kraftig fremover.

– Det er vanvittig store summer knyttet til denne bransjen. Det gjelder både på inntekts- og kostnadssiden, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst.

Les også: 100 milliarder i kostnadssprekker

Usikre kostnader

Hun stiller seg likevel tvilende til OLFs beregninger.

– Det er i alle fall helt sikkert at det ikke koster så mye allerede. De som er tatt ut i streik jobber nå med å få til en sikker og trygg nedstegning av de aktuelle brønnene. Det var faktisk slik at hele meklingen ble brukt til å få på plass en avtale om nedstegning mens det burde blitt meklet. OLF har vist en utrolig arrogant holdning i denne saken.

– Bryter spillereglene

Hun sier at streiken er nødvendig fordi Baker Hughes og OLF har fratatt alle SAFE-medlemmer i tidligere BJ Services deres opparbeidede rettigheter i forbindelse med oppkjøpet av bedriften.

– Det eneste våre medlemmer krever er å beholde sine opparbeidede rettigheter de hadde i tariffavtalen, og gjennom det få ta del i årets lønnsoppgjør. OLF følger ikke spillereglene i arbeidslivet når de ikke engang vil forhandle om våre medlemmers avtalefestede rettigheter, sier Rysst.

– Umulig kamp

OLF mener de 114 ansatte må ha en avtale som er lik allerede eksisterende avtaler innen oljeserviceområdet.

– SAFE velger å påføre samfunnet og selskapene enorme kostnader i en kamp de vet er umulig. Som ellers i arbeidslivet må det også her være like avtaler for samme type jobb. Noe annet ville vært urimelig for de over 4500 andre oljeservicearbeiderne i andre fagforbund og de øvrige ansatte i Baker Hughes, sier OLFs Jan Hodneland.

– Snart milliardbeløp

Arbeidsgiverne mener de 114 arbeiderne som streiker utfører arbeidsoppgaver som er helt nødvendige for å kunne bore brønner sikkert og forsvarlig.

– At et par ansatte på en borerigg legger ned arbeidet, vil i flere tilfeller føre til at hele boreoperasjonen må stoppes. Arbeidsnedleggelsen fører til enorme kostnader når borerigger må avbryte operasjonene på grunn av en liten gruppes urimelige krav. Streiken vil kunne koste samfunnet og selskapene opp mot 30 millioner kroner dagen. Om SAFE velger å fortsette å kjempe for det umulige, kan kostnadene av ulike operasjonelle årsaker ganske snart dreie seg om milliardbeløp, sier Hodneland.

Les også:

Pensjonstvist kan gi full lockout

Tynnslitt tillit til Statoil-ledelsen

Statoil mener pensjonsordningen er gunstig