Uren kunst

  • energi

Tre av disse kiloene kommer fra kunstnerfarger, opplyser det svenske fagbladet Ny Teknik. 15 kilo kommer fra husholdningene – deler av dette kommer trolig fra kunstnerfarger, fem kilo fra dagvann fra gatebrønner og like mye fra bilvask, mens tre kilo har ukjent opphav. (lh)