Tynnslitt tillit til Statoil-ledelsen

Statoils omlegging til ny pensjonsreform skaper strid på sokkelen, og tilliten til selskapet er tynnslitt. – Farlig, mener organisasjonspsykolog.

Tynnslitt tillit til Statoil-ledelsen
Konserndirektør Helge Lund i Statoil februar 2012 Bilde: Scanpix

Fakta:

  • Statoil vil avvikle den generelle pensjonsordningen fra 62 år for de som er født fra og med 1954.
  • Statoil har betalt 66 prosent av lønnen frem til ordinær pensjon.
  • Selv om pensjonsreformen legger opp til at man kan jobbe til man er 70 år, vil ikke Statoil forholde seg til det, men beholder sin øvre aldersgrense på 64 år på sokkelen og 67 år på land.
  • Statoil har beregnet at konsekvensen vil være en nedgang i pensjon i størrelsesorden 50.000 – 150.000 kroner for den enkelte ansatte, avhengig av opptjening.
  • Endringen vil ikke gjelde den øverste konsernledelse, inkludert Helge Lund, da disse har individuelle avtaler.

 

Statoil varsler at de vil legge om til en ny pensjonsreform for de ansatte i selskapet, mens ledelsen beholder sine gullkantede ordninger.

Les også: Statoil mener pensjonsordningen er gunstig

Pensjonsordningen er grunnlaget for at OLF nå varsler plassoppsigelser for samtlige av Industri Energi og Safes medlemmer på operatør- og forpleiningsavtalen.

Dermed åpnes dørene for full lockout på sokkelen, som blant annet vil ramme norsk gasseksport til Europa.

Fagforeningene raser, og mener det hele er et stunt for å unngå fokus på Statoil-ledelsens gullpensjonsordninger.

Fagforeningene samler seg

Stridens kjerne er Statoils nye pensjonsreform, hvor de ønsker å fjerne muligheten for å gå av med pensjon etter fylte 62 år mens Statoil betaler 66 prosent av lønnen frem til ordinær pensjon.

Nå har de konkurrerende fagforeningene Safe og Industri Energi (IE) forent krefter, og varsler at tilliten til Helge Lund og Statoil er tynnslitt.

Les også: Statoil gir ansatte karakterer

– Karakterskjemaet står til stryk 

– Kynisk

–  Det som er det kyniske her, er at Statoil-ledelsen verner om sine egne lukrative pensjonsordninger. De ansattes ordninger blir fjernet med et pennestrøk. Hvis Helge Lund overlever en storstreik over en viss tid for å kunne skjerme sine pensjonsordninger, har han et problem, sier leder i IE, Leif Sande.

Han sier at det aldri vil aksepteres at det brukes tvungen lønnsnemnd når hovedkonflikten er pensjonsordninger.

http://tumigrer.tu.no:8080/migrator/ws/publication/www.tu.no/resource/binary/174694

Kun fortjenesten rammes

– Dette går ikke ut over liv og helse, men fortjenesten til selskapene, sier Sande.

Han får støtte av Safe-leder Hilde- Marit Rysst.

– Statoil har sagt at dette er et OLF-anliggende, selv om OLF handler på vegne av alle oljeselskapene. Vi stilte til forhandling med forslag til løsninger, men Statoil vil ikke diskutere med oss. Det er helt klart at tilliten til Statoil er slitt, sier Rysst.

Het debatt på blogg

De ansatte i Statoil raser over den nye pensjonsordningen, og på Statoils internblogg har det vært hete debatter rundt temaet.

Teknisk Ukeblad har fått tilgang på utskrifter av bloggen hvor Statoil-ansatte tydelig er frustrerte og sinte over å ha blitt frarøvet pensjonen sin.

Særlig ansatte over lengre tid viser frustrasjon over å ha mistet sine goder etter mange års tjeneste i selskapet.

Farlig å rokke med tillit

Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, Anders Dysvik, sier at det på generelt grunnlag er farlig for en organisasjon å rokke med tilliten til de ansatte.

– Opplevd tillit er viktig for å opprettholde sunne holdninger som stolthet og tilhørighet blant medarbeiderne, fordi de da blant annet har mindre fravær, legger inn mer innsats på jobben, og hjelper sine kollegaer i større grad. Man opplever også at man har organisasjonen i ryggen, og blir stolt på. Dette har vist seg å være en viktig driver for både medarbeideres prestasjoner og organisasjonens prestasjoner, sier Dysvik.

Han sier at tillit er en langsiktig ting, som også er farlig å rokke ved.

Les også: Fagforeninger saksøker Statoil

Ruster til kamp

– Tillit må bygges over tid, og man skal være forsiktig med å gjøre ting som kan ødelegge den. Et såkalt psykologisk kontraktsbrudd, hvor de ansatte opplever at forholdene er endret ut over det man ble forespeilet, kan ta tid å få på riktig kjøl igjen, sier Dysvik.

Fagforeningene ruster seg nå til kamp mot Statoil, og vil ikke fire på kravene rundt pensjonsordningen.

Vil forfølge det rettslig

– Vi må ha en løsning på pensjonen. Vi vil forfølge dette rettslig og ta det opp i revisjoner og avtaler, om så nødvendig, sier Leif Sande.

Partene er nå innkalt til mekling hos Riksmekleren i Oslo den 22. og 23. juni.

Dersom partene ikke blir enige under meklingen, kan over 6.000 ansatte bli tatt ut i konflikt på norsk sokkel.

Les også: – Tillitskrise preger arbeidslivet

Statoil på hjernejakt for økt utvinning

40-åringer mest produktive

– En fordel å ha levd noen år