FORSKNING

Tunnelområde gjennomhullet av gruver

E18 kan trenge ny trasé.

Ny E18 gjennom Porsgrunn Konsept 5 med tre alternativer til bru over Eidangerfjorden. Ragnar Grøsfjeld. Oktober 2013.
Ny E18 gjennom Porsgrunn Konsept 5 med tre alternativer til bru over Eidangerfjorden. Ragnar Grøsfjeld. Oktober 2013.Bilde: SINTEF
Åse Dragland, Gemini.noÅse Dragland, Gemini.no
20. nov. 2013 - 10:50

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Statens Vegvesen prissette og utrede ulike traséalternativer for ny E18.

Blant annet vil en vurdere om det er mulig å redusere veistrekningen med seks kilometer gjennom å bygge bru over Eidangerfjorden.

Veistrekningen med planlagt ny E18 er på 13 mil og går mellom Grimstad og Langangen i Telemark fylke.

Det er et betydelig veiprosjekt med krav om fire felts vei som skal tåle en fart på 100 km i timen.

De to mest aktuelle brualternativene vil ha brutårnene på landsiden som vender mot Brevik, og her er fjellet så perforert av gruver, at vegvesenet har bedt Sintef se på mulighetene til å anlegge ny trasé.

Gaustatoppen er til salgs

Les også: Vanvittig mange gruver

Norcem har drevet gruvedrift i området i lang tid, og det finnes lite eller ingen informasjon om de eldre delene av gruva hvor det ikke lenger er drift.

Her er det også knyttet stor usikkerhet til stabiliteten, og områdene er derfor avstengt i dag.

– Oppgaven vår har vært å gå gjennom gammelt kartmateriale som har vært stuet bort i skuffer og skap, og finne ut hvor en planlagt ny E18 kan komme i kontakt med Norcems gruver, forteller Torun Rise i Sintef Byggforsk.

3D-modellering av veiprosjekter reduserer ekstrakostnadene fra 20 til 5 prosent

Sintef
Torun Rise og Ida Soon Brøther Bergh på SINTEF Byggforsk har kartlagt Norcems område med gruver utenfor Brevik. SINTEF

Les også: Muligheter og begrensninger

Basert på kartene og befaring både i terrenget og i deler av gruva, vil forskerne vurdere muligheter og begrensninger knyttet til ny E18 gjennom dette området.

I de tilfellene det er for lite overdekning til tunnel, må det vurderes om man i stedet for tunnel, kan legge veien i kulvert.

– Dersom det ikke er mulig å få nok bergoverdekning mellom gruverom og planlagt tunnel, kan det sprenges bort et søkk med fjell forså å fylle igjen med steinmasser når kulverten er støpt, sier Rise.

Fredag 15. november ble rapporten levert til Statens vegvesen.

Ragnar Grøsfjeld ved Plan- og prosjekteringsseksjonen i Telemark sier at det er avgjørende å få kartlagt området.

– Konklusjoner fra rapporten vil nå inngå i planprogrammet - som en del av konsekvensutredningen for alternativene rundt E18. I løpet av 2014 vil vi forhåpentligvis ha et bedre grunnlag for å avgjøre hvilken linje som vil være den beste, sier Grøsfjeld.

Denne saken ble opprinnelig publisert på Gemini.no – et nettsted for forskningsnytt fra NTNU og Sintef. Artikkelforfatteren er tilknyttet Sintef.

Flere saker fra Gemini:

Oljerør varsler om egen helse

Magnetfeltene i elbiler er ikke skadelige

Vurderer å sende slangeroboter til Mars

“Skremmesenter” skal gi mer brannsikre plattformer  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.