SAMFUNN

Trio deler Nobels fysikkpris

Zhores I. Alferov ved A.F. Ioffe Physico-Technical Institute i St. Petersburg og Herbert Kroemer ved University of California har begge utviklet halvlederheterostrukturer for høyhastighets- og optoelektronikk. Komponentene de har utviklet, fins blant annet i basestasjoner for mobiltelefonnett og i optiske fibre for Internett, melder Dagens Nyheter.

Jack S. Kilby ved Texas Instruments i Dallas er tildelt fysikkprisen for sine bidrag til utviklingen av microchips, som har lagt grunnlaget for nesten all moderne teknikk.

Les mer om: