SAMFERDSEL

Tre grunner til at kollektivtilbudet i Oslo er i verdenstoppen

I teten blant 60 land i undersøkelsen.

Kollektivtilbudet i Oslo roses i ny internasjonal undersøkelse.
Kollektivtilbudet i Oslo roses i ny internasjonal undersøkelse.
19. feb. 2016 - 06:00

I forbindelse med gjennomgang av storbyers kollektivtilbud verden rundt, har den internasjonale kollektivorganisasjonen UITP kåret Oslo som en av byene med aller best kollektivtilbud.

Organisasjonen, som har sett på tilbudet i mer enn 60 ulike storbyer, legger Oslo helt i teten sammen med bant annet London, Wien, Geneve og Paris.

Kjører kortere

Undersøkelsene UITP har gjennomført, viser at Oslo har hatt høyere fortetting av mennesker de siste 20 årene enn andre hovedsteder i Europa. 

Men selv om antallet biler per innbygger ikke har sunket i løpet av denne tiden, har antall kilometer kjørt per person gått ned betraktelig de siste ti årene. 

– Folk har fremdeles bil, men de bruker den på en mer rasjonell måte og reiser kortere, sånn er det ikke i andre byer, forteller Jerome Pourbaix, leder for politisk avdeling i UITP.

Han mener byens gode kollektivtilbud kan være en stor del av forklaringen på dette. 

Bedre tilbud

Kollektivtilbudet i Oslo har nemlig vokst betydelig i prosent de siste 20 årene. 

– Økningen ligger langt over snittet ellers i Europa, forteller Pourbaix.

Og legger til at selv om antallet innbyggere også vokser hurtig, er tilbudet per innbygger likevel bedre enn det var tidligere. 

– Vi har prøvd å se på hemmeligheten for Oslo, for å se på hvordan vi kan dele suksessen med andre byer, og ser at det er en kombinasjon av tiltak som har ført til dagens løsning, sier Pourbaix.

Tre suksesskriterier

Pourbaix skisserer tre suksesskriterier han mener har gjort at Oslo lykkes så godt med kollektivsatsingen.

– Dette er resultatet av en langvarig satsing på kollektivt. Det er helt tydelig at den langsiktige satsingen gjør at Oslo får gjennomført mye mer enn de byene som kun bygger ut små deler av tilbudet uavhengig av hverandre, sier han. 

Det andre suksesskriteriet som trekkes frem, er finansieringen av kollektivtransport i Oslo. 

– Oslo har i langs større grad enn andre byer en forutsigbar finansiering over statsbudsjettet, det er med på å gjøre den langsiktige planleggingen mulig, sier Pourbaix. 

Høy kvalitet

Det siste kriteriet Pourbaix ønsker å trekke frem, er kvaliteten på kollektivalternativene i den norske hovedstaden. 

– Høy kvalitet gjør tilbudet mer ettertraktet, og får flere til å velge det fremfor egen bil, sier han. 

Pourbaix mener det er få andre byer som kan vise til de samme suksesskriteriene. 

– Spesielt den forutsigbare finansieringen. Der skiller Oslo seg fra de aller fleste større byer. Og nettopp dette er helt essensielt om man vil få til en god utvikling av kollektivtilbudet, sier han. 

Roser Oslopakke 3

At både kollektivtilbudet har blitt bedre og at flere og flere velger å benytte seg av det, bekreftes av Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. 

– Da Oslopakke tre kom inn i kollektivtrafikken begynte kollektivt å ta skikkelig over for biltrafikken i Oslo og Akershus. Siden den gang har vi opplevd en enorm passasjervekst, samtidig som vi har investert mye i materiell, sier han.

Totalt sett ble det gjort 341 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus i 2015. Det er en økning med 15 millioner reiser fra året før.

Jenssen er svært positiv til den gode omtalen fra UITP.

– Det er morsomt at også de utenfor landegrensen ser at vi lykkes, sier han. 

Utfordringer

For å nå målsetningen om at all vekst i transport i Oslo-regionen skal skje ved kollektivt, gange eller sykkel må tilbudet til Ruter økes ytterligere i årene fremover. 

Jenssen sier den største utfordringen ikke er å ha nok materiell, men å få materiellet frem raskt nok. 

– Vi har store utfordringer med fremkommelighet, det kan vi ikke legge skjul på. Gjennomsnittshastigheten på en buss i 2015 kontra 2016 har falt med 1,8 prosent. Det koster passasjerene på bussen dyrt. Alle investeringene både på buss og andre steder får mye mindre verdi om vi ikke evner å gi kollektivtrafikken fremkommelighet, sier han. 

Og mener løsningen er enkel. 

– Vi må ha flere rene traseer for buss så vi får tilgang på fri kjørevei og ikke står i den samme køen som bilistene. 

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.