DOKTORGRADER

Transportinfrastruktur

20. juni 2001 - 13:03

Avhandlingen går nærmere inn på metoder for å analysere samfunnsøkonomiske virkninger av transportinfrastruktur. Første del inneholder et nytt opplegg for å analysere investeringer innen luftfart.

Det legges vekt på å behandle virkninger som er spesielle for luftfarten sammenlignet med øvrig samferdsel. Den andre delen inneholder en analyse av fastlandsforbindelser. Etterberegninger i utvalgte prosjekter viser at en i visse tilfeller kan identifisere betydelig økonomisk nytte, som kommer i tillegg til den man kan måle på konvensjonelt vis.

Det er også sett på samfunnsøkonomiske virkninger av privat versus offentlig finansiering av slike prosjekter. I avhandlingens tredje del ser Bråthen på om fastlandsforbindelser påvirker næringslivets tilpasning for å kunne oppnå sterkere langsiktig økonomisk vekst, med basis i nyere vekstteori.

Resultatene kan ikke generaliseres, men det blir ikke påvist at fastlandsforbindelser utløser økt økonomisk vekst i mindre industrielle nettverk, ut over det en kan fange opp i samfunnsøkonomiske analyser som også tar med eventuell tilleggsnytte som identifisert i avhandlingens andre del.

Arbeidet kan gi bedre forståelse for betydningen av før- og etterstudier av større infrastrukturprosjekter. I tillegg kan de samfunnsøkonomiske virkningene av en så vidt bedriftsøkonomisk orientert sektor som luftfarten bidra til å utvide beslutningsgrunnlaget for tiltak innen denne sektoren. Resultatene fra avhandlingens to første deler er tatt i bruk av henholdsvis Luftfartsverket og Statens Vegvesen.

Avhandlingen har tittelen Essays on economic appraisal of transport infrastructure. Examples from aviation and fixed fjord links / Økonomiske analyser av transportinfrastruktur. Eksempler fra luftfart og fjordkrysninger . Den er utført ved Institutt for samferdselsteknikk, NTNU, med professor Tore Ø. Sager, NTNU, som hovedveileder og professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde, som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.