KARRIERE

Tekna avviser sammenslåing

Tekna-president Marianne Harg(t.v) og Marit Stykket, NITO, president. Foto: Tormod Haugstad
Tekna-president Marianne Harg(t.v) og Marit Stykket, NITO, president. Foto: Tormod HaugstadBilde: Tormod Haugstad
Joachim Seehusen
9. mai 2011 - 07:23

Harg avviser dermed forslaget fra Erik Prytz, generalsekretær i NITO gjennom 18 år inntil han overlot roret til Steinar Sørlie 1. januar i år.

– Dette kommer opp med jevne mellomrom, men det er helt uaktuelt, sier Harg.

Hun begrunner det blant annet med Teknas medlemskap i Akademikerne, der kravet om høyere forskningsbasert utdannelse er nedfelt i vedtektene.

Erik Prytz: – Tekna og NITO står sterkere sammen

Akademiske krav

– Vi var med på å stifte Akademikerne, det var blant annet for å få en organisasjon for gruppene med høyere akademisk utdannelse. Våre medlemmer har en mer teoretisk basert utdannelse og det utgjør en viktig forskjell. Det er klare krav om at utdannelsen skal være på mastergradsnivå eller høyere. Hvis vi skulle slå oss sammen med NITO, må vi forlate Akademikerne, og det er ikke aktuelt, sier Harg.

Hun legger til at dette har vært en problemstilling for noen av foreningene i Akademikerne, blant annet for Norges Farmaceutiske Forening som også er åpen for reseptarer uten tilstrekkelig akademisk utdannelse.

Generalsekretær Steinar Sørlie: – NITO må bli mer fryktløs

Ikke spurt

Men Harg har ikke spurt medlemmene hva de synes om å gå sammen med ingeniørene med bachelorgrad.

– Vi har aldri kjørt noen medlemsundersøkelse på dette. Det har ikke vært nødvendig, hele vår organisasjon er bygget på dette grunnlaget.

Harg understreker at hun ikke ønsker noen form for konfrontasjon med NITO.

Erik Prytz tok i intervjuet med Teknisk Ukeblad også til orde for å styrke samarbeidet mellom de to om sammenslåing fortsatt skulle være uaktuelt. Heller ikke der kommer Harg Prytz i møte.

Les også: NITO og Tekna samarbeider

Rolleavklaring

– De områdene vi samarbeider på i dag er de mest relevante og det fungerer bra. Vi har et tett og godt samarbeid med NITO på mange områder. Det har vi hatt lenge, og det har vi tenkt å fortsette med. Vi samarbeider der vi har felles nytte og interesse av det, og så konkurrerer vi på andre områder. Vi tror medlemmene nyter godt av en sunn konkurranse som gjør at begge foreninger skjerper seg og gir egne medlemsgrupper gode ytelser.

Harg avviser at det er behov for en større organisasjon som rommer ingeniørene.

– 30 prosent av våre medlemmer har en annen utdannelse enn sivilingeniør. Det er vår faglige tyngde som er viktig, ikke om vi er sivilingeniører, realfagslærere eller forskere. Det er viktig for Teknas utvikling å få inn flere medlemmer med annen høyere akademiske utdannelse, sier hun.

Les også: RIF + Arkitektbedriftene kan bli sant