OLJE OG GASS

Talisman måtte forklare seg for Stortinget

Om Yme.

Forlatt: Yme-plattformen står fremdeles tom ute i Nordsjøen.
Forlatt: Yme-plattformen står fremdeles tom ute i Nordsjøen.

Yme-saken har vært en vekker for norske myndigheter.

Aldri tidligere har et prosjekt på norsk sokkel gått så ille at en hel plattform har måttet skrotes. Politikerne på Stortinget vil ha svar, og forrige uke var operatøren Talisman hos Energi- og miljøkomiteen for å gi sin versjon av saken.

– Det var en nyttig gjennomgang av det som har skjedd og hva som kommer til å skje videre. Nå har vi også fått en pekepinn på hva dette vil koste, sier Høyres energipolitiske talskvinne Siri Meling til Teknisk Ukeblad.

11 milliarder kroner

Hun forteller at det foreløpig er brukt 11 milliarder kroner på prosjektet.

– Halvparten av disse er investert i brønner og utstyr på havbunnen. Og dette kan trolig fortsatt bli brukt dersom det kommer en ny plattform på feltet, sier Meling.

Talisman har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere om det er mulig å finne en økonomisk robust løsning for Yme.

De aktuelle utbyggingsalternativene er enten å benytte en modifisert FPSO eller en frittstående produksjonsplattform installert ved siden av den eksisterende tanken som står på havbunnen.

En eventuell investeringsbeslutning vil bli tatt mot slutten av 2014.

Les også: – En lærepenge på 12 milliarder må gi noe tilbake

– Viktig å lære av dette

Ifølge Meling presenterte Talisman flere læringspunkter selskapet har identifisert i etterkant av utbyggingsskandalen.

– Det er viktig at alle lærer av det som har skjedd, sier hun.

Selskapet vil foreløpig ikke si hva dette dreier seg om.

– Vi har en intern gruppe som går gjennom alle sider av prosjektet nå, og det er avgjørende for oss å sikre læring og erfaringsoverføringer. Dette arbeidet pågår fortsatt og inntil det foreligger ønsker vi ikke å gå i detalj på disse, opplyser kommunikasjonssjef Grethe Elise Foldnes.

Les også: Advarer mot nye «Yme-skandaler»

Tar grep

Hun legger til at selskapet allerede har tatt viktige grep.

– Vi tok ansvar og evakuerte plattformen og 2012 og har tatt kontroll over fjerningsarbeidet og ferdigstillingen av prosjektet. Vi har også styrket prosjektkompetansen og tar med oss et erfarent team videre. Og vi tar den tiden vi behøver og vil gjøre grundig forarbeid for å hindre gjentakelse.

Meling sier at også myndighetene må lære av det katastrofale prosjektet.

– Det er bra at Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet nå har startet en gjennomgang. Men dette kommer altfor sent. Vi kontaktet olje- og energiminister Ola Borten Moe flere ganger da vi så at dette prosjektet gikk i feil retning. Men han viste bare til at det er selskapenes ansvar. Når staten bærer så mye av kostnadene krever det at statsråden involverer seg mye mer aktivt.

Les mer:

De solgte sin andel i Yme i 2008

40 milliarder kroner på spill

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.