INDUSTRI

Super Puma er satt på bakken

Hele Super Puma-flåten står i Storbritannia.

Søndag formiddag pågikk fortsatt arbeidet med å heve vraket av AS332L2-maskinen som havarerte like ved Sumburgh lufthavn på sørspissen av Shetland fredag kveld.
Søndag formiddag pågikk fortsatt arbeidet med å heve vraket av AS332L2-maskinen som havarerte like ved Sumburgh lufthavn på sørspissen av Shetland fredag kveld. Bilde: Danny Lawson

Fire mennesker mistet livet da et AS332L2 Super Puma-helikopter fra CHC med 18 om bord havarerte i sjøen to nautiske mil vest for Sumburgh lufthavn på Shetland fredag kveld.

Les også: Ulykkeshelikopteret hadde den eldste akslingen

Andre nødlanding på sjø av samme selskap  

Midt på dagen søndag foregår fortsatt arbeidet med å få vraket på land slik at den britiske flyhavarikommisjonen AAIB kan komme ordentlig i gang med sine tekniske undersøkelser.

Allerede før AAIB har kommet til noen foreløpige konklusjoner, blir hele Super Puma-familien stående på bakken på britiske baser. Foreløpig er det uvisst hva som skjer i Norge.

Føre var-tiltak

Helikoptersikkerhetsforumet i Storbritannia, HSSG, vedtok lørdag kveld en anbefaling der de ber om midlertidig stans av flyginger med alle varianter av Super Puma.

Med andre ord ikke bare L2, som havarerte fredag kveld, men også L, L1 og EC225.

– Som et føre var-tiltak anbefaler vi at alle passasjerflyginger med Super Puma til og fra britiske offshoreinstallasjoner midlertidig stanses, heter det fra HSSG.

Anbefalingen er tatt til følge av operatørene på britisk side. For eksempel melder CHC: "CHC will follow HSSG’s recommendation in the U.K".

Vurderer saken i Norge

– Hva som skal skje fra og med i morgen - utenfor UK - er det ennå ikke tatt stilling til, sier kommunikasjonsrådgiver for CHC i Norge, Svein Thompson.

Det vil kanskje være en noe merkverdig situasjon som oppstår dersom en operatør skulle fly inn til installasjonene i Nordsjøen med samme helikoptertyper som samme operatør har stående på bakken av sikkerhetshensyn på andre siden av Nordsjøen.

Heller ikke Norsk olje og gass' luftfartsfaglige ekspertgruppe har konkludert ennå:

– Vi er kjent med vedtaket fra UK, og vi holder akkurat nå på å vurdere hva som skal skje i Norge. I løpet av søndagen skal vi ha fattet en avgjørelse, sier Erik Hamremoen som leder ekspertgruppa.

Fem ulykker siden 2009

Én sak var at EC225 fra oktober i fjor til juli i år hadde flyforbud over Nordsjøen. Men om hele Super Puma-flåten, med alle sine varianter, blir stående på bakken tilnærmelsesvis lang tid, vil det åpenbart ha store konsekvenser for petroleumsvirksomheten.

Bakteppet nå, er at ulykken utenfor Shetland ikke nødvendigvis ses på som et enkeltstående tilfelle. Den settes naturligvis i sammenheng med at to EC225 Super Puma måtte nødlande på sjøen i løpet av et halvt år i fjor.

I tillegg kommer en nødlanding på sjøen og et totalhavari i februar og april 2009 med Super Puma - alle fem tilfellene på britisk side av Nordsjøen.

Les også: Super Puma kan fly i Nordsjøen igjen

Eurocopter er uenig

Super Puma-produsenten Eurocopter deltok i møtet med HSSG, der det garantert må ha vært en del diskusjon.

Like etter sendte Eurocopter ut en melding («safety information notice») der de tar avstand fra HSSG-vedtaket:

– Som tidligere meldt, var ikke ulykkeshelikopteret utstyrt med den typen vertikalaksling som nylig har hatt operasjonelle begrensninger. I tillegg minner vi om at det er betydelige forskjeller på helikoptrene innenfor Super Puma-familien. Disse forskjellene, kombinert med at vi foreløpig mangler tekniske funn knyttet til havariårsaken, gjør at vi på dette tidspunktet ikke finner det nødvendig å sette verken én variant eller hele Super Puma-familien på bakken, heter det fra Eurocopter.

HSSG anerkjenner at det er markante tekniske forskjeller innenfor Super Puma-familien.

– Like fullt; inntil vi vet mer om ulykkesårsaken, er en slik forsiktig tilnærming på sin plass, uttaler sikkerhetsforumet som er sammensatt av medlemmer fra helikopteroperatører, oljeselskap, fagforeninger og myndighetsorgan.

Tilsynet: Selskapene bestemmer selv

Foreløpig har ikke luftfartsmyndighetene i Norge og Storbritannia pålagt noen restriksjoner verken på L2 eller de andre Super Puma-ene.

– Vi kommer ikke til å nedlegge noe flyforbud før vi eventuelt får indikasjoner på at ulykken ved Shetland er noe mer enn et enkeltstående tilfelle. Dette helikopteret hadde ikke samme girboks som EC225, og da synes vi ikke at vi kan trekke paralleller til de to nødlandingene i fjor. Nå er det opp til selskapene selv om de vil fly Super Puma eller ikke, sier Geir Hamre som er sjef for helikopterseksjonen i Luftfartstilsynet.

Han påpeker at det er et drastisk tiltak å skulle sette den samlede Super Puma-flåten på bakken. Samtidig understreker han at de ikke vil nøle med å fatte et slikt vedtak dersom havarietterforskerne gjør funn som kan relateres til tidligere hendelser med helikoptertypen.

Siste utvikling: CHC har søndag ettermiddag besluttet å fly alle Super Puma-helikoptre unntatt L2 utenfor Storbritannia. I tillegg kan L2 også brukes til SAR-oppdrag.

Les også:

11 av 12 helikopterulykker i Nordsjøen skjedde i britisk sektor

Hun reddet fire liv da propellen falt av