IKT

Styrker UMTS-konsortium

Konsortiet, som har søkt en av UMTS-lisensene i Norge, består dermed av Tele1 Europe, Western Wireless International, You Communication, 2G/3P og Rix Telecom. Samtidig endres konsortiets navn fra BusinessNet AS til Broadwave Communications. De samme partnerne står bak Broadwave Communications' søknad om UMTS-konsesjon i Sverige.

– Vårt mål er å oppnå reell konkurranse i det norske mobilmarkedet gjennom å åpne vårt selskap for andre operatører og innholdsleverandører. Mobilmarkedet har i dag klare trekk av å være et monopol. UMTS-konsesjonen kan gi oss en reell mulighet til å oppnå virksom konkurranse. I tillegg til våre to nye eiere har vi en avtale med Site Communications AS som virtuell operatør, sier administrerende direktør Pål E. Vegard i Tele1 Europe AS.

– Med UMTS åpnes et helt nytt marked for integrerte og avanserte tale- og innholdstjenester med uendelige muligheter. Gjennom Broadwave får vi anledning til å tilby de samme tjenester både på det norske og det svenske markedet, sier administrerende direktør Mikal Rohde i You Communications AS.

Den finske mobiloperatørgruppen 2G/3P eies av 36 private teleselskaper i Finnet-alliansen. Suomen 2G Oy er Finlands tredje største GSM-operatør, Suomen 3P Oy er gruppens nye operatørselskap. Operatørgruppen 2G/3P eier også en av de fire UMTS-konsesjonene i Finland, og lanserer sitt landsomfattende GPRS-nett i januar 2001.

Les mer om: