MOTOR

Store endringer de siste ti årene: Så mye tryggere er det å kjøre ny bil

Ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Selv om 2009-modellen og 2017-modellen til Volvo ser nokså lik ut utenpå, har det skjedd mye med både vekt og kompatibilitet som gjør den nyeste modellen mer trafikksikker enn den gamle.
Selv om 2009-modellen og 2017-modellen til Volvo ser nokså lik ut utenpå, har det skjedd mye med både vekt og kompatibilitet som gjør den nyeste modellen mer trafikksikker enn den gamle. Foto: NCAP

Sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke er om lag 40 prosent lavere om du kjører en ny bil sammenliknet med en bil som er 10 år gammel.

Det viser resultatene fra en ny rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Forskningen tar utgangspunkt i internasjonal forskning på området, som viser at bilenes passive sikkerhet i gjennomsnitt har økt med 4,2 prosent per år det siste tiåret. 

Sikrere og tyngre biler

Årsakene til den økte sikkerheten i bilene er delt. 

Forklaringene er i hovedsak den teknologiske utviklingen som gjør bilene sikrere og utformingen av bilene, men rapporten konkluderer også med at økt vekt kan ha bidratt.

I gjennomsnitt vil en økning i vekten på 100 kilo for en personbil bety at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i kollisjon med et annet lett kjøretøy reduseres med 7,5 prosent.

Rapporten understreker dog at vektøkningen ikke bare er positiv. Tilsvarende vektøkning fører nemlig til at risikoen for at motparten skal bli drept eller hardt skadd i den samme ulykken øker med 6,6 prosent.

Førerstøtte og utforming

Skaderisikoen i kollisjoner er:

  • Lavere i store biler enn i mindre biler.
  • Lavere i biler med firehjulstrekk (som vanligvis er blant de større/tyngre
    modellene) enn i andre biler.
  •  Lavere i SUVer og pickuper («light truck vehicles», LTV) enn i personbiler
    (forskjellene skyldes både forskjeller i vekt og geometri).
  • Lavere i busser og lastebiler enn i lette kjøretøy.

Kilde: Transportøkonomisk institutt

Noe av det aller viktigste som skiller nyere og eldre biler er imidlertid teknologi. 

Utviklingen av stadig mer avanserte førerstøttesystemer, som både hjelper føreren å stoppe raskere enn føreren selv rekker å reagere, samt å holde filen dersom det skulle oppstå en situasjon, har vært avgjørende for å få ned skaderisikoen i trafikken. 

Når det kommer til bilens utforming, eller kompatibilitet, har dette stor betydning for hvordan bilen beskytter personene i den ved en ulykke. 

En forskjell på nyere og eldre biler, som har stor betydning for skadeomfang er at rattet i biler ikke lenger kommer ut mot føreren i en kollisjon, slik som før. En annen viktig forskjell er at det nå er airbagger flere steder i bilen enn kun i dashbordet. 

Eldst i Europa 

At nyere biler er trygge biler er i seg selv ingen nyhet, men det er mange som ikke er klare over hvor stor forskjellen på nye og gamle biler er. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge er av de aller, aller dårligste landene i Europa på å fornye bilparken.

Det er bare Estland og Slovakia som er dårligere.

Den gjennomsnittlige norske bilen er ifølge SSB 10,5 år gammel

– Det er for gammelt, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Hun forteller at organisasjonen kontinuerlig jobber med å opplyse folk om forskjellene på nye og eldre biler, samt å påvirke politikerne til å innføre bedre insentiver for å skifte ut den gamle bilparken her i landet. 

Vil ha økt vrakpant

Det er særlig et tiltak Sagedal trekker frem, som vil kunne være med på å senke snittalderen på den norske bilparken. 

– Vrakpanten har stått stille alt for lenge, sier hun.

Sagedal understreker at den sittende regjeringen har gjort mye fornuftig med bilavgiftene for å fremme de beste bilene.

– Men de ikke har gjort noe med vrakpanten. Det er en kampsak for oss å få vrakpanten økt slik at når du står i valget mellom å selge bilen videre eller vrake den vil summen i vrakpant være avgjørende, sier hun. 

Vrakpanten er i dag er på 3000. Sagedal vil mer enn doble den. 

– Den bør være minst på 6000. Om den skal ha skikkelig effekt bør den være mye høyere enn det også, sier hun.