FORSVAR

Statsministeren så Delta-troppen i aksjon på det nye senteret: – Dette er spydspissen for det nye politiet

Alle beredskapsressursene er samlet sør for Oslo.

SE VIDEO: Statsminister Erna Solberg fikk en demonstrasjon fra Beredskapstroppen under den offisielle åpninga av det nye beredskapssenteret på Taraldrud mandag 31. mai.

Sofiemyr: Vanligvis håndheves et strengt fotoforbud på Taraldrud i Nordre Follo kommune.

Her ligger Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) som er et nybygd fellesanlegg for Helikoptertjenesten, Beredskapstroppen, Bombetjenesten og Krise- og gisselforhandlertjenesten.

Mandag lettet de litt på sløret i anledning den offisielle åpninga – med en demonstrasjon. Beredskapstroppen, også kjent som «Delta», viste fram tauentring og kjapp entring av et hus ved hjelp av taktisk stige på taket på en Landcruiser, samt hvordan en potensiell bombesituasjon kan løses.

Senteret har vært i drift i over et halvt år, men åpningsseremonien er utsatt flere ganger av smittevernhensyn.

– Dette er spydspissen for det nye politiet, konstaterte statsminister Erna Solberg etter at hun ankom senteret med LN-ORC – et av politiets tre nye AW169-helikoptre.

Les også

Under budsjett

På en meget varm vårdag like sør for Oslo er det ikke til å komme bort fra at dette senteret neppe hadde eksistert hadde det ikke vært for erfaringene som ble gjort en svart sommerdag for snart ti år siden.

Solberg påpekte at gjennomgangen etter 22. juli viste at politiet ikke var godt nok organisert eller rustet til å møte dagens trusler. Situasjonen er en helt annen i dag, var budskapet. Solberg sammenlignet åpningen av senteret med å lukke et avvik.

Statsminister Erna Solberg ankom det nye beredskapssenteret i et av de to år gamle AW169-politihelikoptrene.  Foto: Eirik Helland Urke

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet har en del andre land begynt å vise interesse for det nye beredskapssenteret, noe som kan indikere på at Norge har tatt solide steg i riktig retning.

Ved siden av samlokaliseringa er det viktigste enkeltelementet nye helikoptre som har større rekkevidde og transportkapasitet slik at helikoptertjenesten er i bedre stand til å understøtte politidistriktene når det trengs innsatspersonell. 

Det er et konsept fra 2015 som nå er realisert. Grunnsteinen til det nasjonale beredskapssenteret ble lagt ned i august 2018, etter at planene om å bygge på Alnabru i Oslo var skrinlagt, og det var altså i drift et par år senere.

Ifølge departementet er det sluttført til en kostnad på 2,4 milliarder kroner i 2015-verdi, hundre millioner kroner under investeringsramma, mye takket være at bygginga gikk kjapt unna.

Alle skal-krav er innfridd og alle bør-krav er innfridd, med unntak av muligheten til å stasjonere større helikoptre her.

Effekten av samlokalisering

Politidirektør Benedicte Bjørnland fortalte at det etterlengtede senteret er blitt akkurat som de ønsket: Topp moderne, funksjonelt og tilpasset brukerne.

Hun påpekte at det viktigste elementet er mannskapene, og hun er overbevist om at de bare har sett begynnelsen av effekten denne samlokaliseringa vil ha.

Da snakker hun om kompetanseoverføring og utvikling av metode under trening – men også muligheten for å etablere et felles situasjonsbilde kjapt ved en krise.

Et vesentlig poeng som ble løftet fram av mange på åpningsseremonien, var at dette ikke er et senter for politiet i Oslo-regionen, men et senter for hele landet.

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud har en samlet bygningsmasse på 35.000 kvadratmeter, inkludert flere treningsbygg og en SIBO-landsby (strid i bebygget område).  Foto: Eirik Helland Urke

Anlegget er tilrettelagt for å motta besøk og drive samvirketrening. Ifølge Bjørndal planlegger de at det årlig skal trenes 500 såkalte IP3-innsatspersonell fra de ulike distriktene her, med oppstart kommende høst.

Hun sier dette gir et betydelig potensial for kompetanseløft for de operative mannskapene som kommer hit, men det har også verdi den andre veien, ved at de som holder til her til daglig, blir kjent med dem de skal løse neste krise sammen med.

Les også

Nye helikoptre

På Taraldrud kan bistandsressursene øve og samtidig stå i beredskap, med nærhet til hovedstaden og flere flyplasser.

Et viktig poeng er at det er først nå, siden helikoptertjenesten ble samlokalisert med resten, at de har kunne hente ut full effekt av de nye maskinene som ble levert til den daværende basen på Gardermoen fra våren 2019.

Helikoptrene fra Leonardo har kapasitet til å frakte åtte personer bak i kabinen, mens forgjengerne i realiteten kun kunne brukes som observasjonsplattformer.

De forrige helikoptrene hadde en utholdenhet på cirka to timer før de måtte lande og fylle drivstoff, mens AW169 klarer cirka det dobbelte. 

Når disse helikoptrene med større løfteevne enn før står i hangar i samme bygg som resten av politiets nasjonale beredskapsressurser (NB), sier det seg selv at det vil være mulig med kjappere forflytning over større avstander ved øyeblikkelig innsats-aksjoner.

Politiet har tre helikoptre, hvor ett er konfigurert til overvåking, ett til transport og ett er backup og gjerne er inne til vedlikehold.

Les også

Les mer om: