STATSBUDSJETTET

Statsbudsjettet: Her er alle lekkasjene

Se hele listen.

20161006.
Statsbudsjett 2017. Finansminister Siv Jensen (Frp) ved huset sitt tidlig torsdag morgen. Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget klokken 10.
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
20161006. Statsbudsjett 2017. Finansminister Siv Jensen (Frp) ved huset sitt tidlig torsdag morgen. Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget klokken 10. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Bilde: Varfjell, Fredrik/NTB Scanpix
NTB
6. okt. 2016 - 09:16

Regjeringen legger opp til å bruke 225 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2017, etter det NTB erfarer.

Det innebærer et uttak på om lag 3 prosent av oljefondet. Handlingsregelen er styrende for oljepengebruken og tilsier at ikke mer enn 4 prosent av fondet skal brukes over statsbudsjettet.

Det vil trolig bli foreslått å senke selskapsskatten til 24 prosent i tråd med skatteforliket.

Statsbudsjettet for 2017 legges fram torsdag, men mye av det er allerede offentlig. Venstre står foran et vanskelig valg når budsjettet skal behandles.

Venstre-folk har problemer med å se for seg hva som kan komme av grønne tiltak i budsjettet som skal kunne veie opp for det partiet mener er en altfor lav økning i drivstoffavgiftene.

– En statsminister som fremmer ultimatum før statsbudsjettet er lagt fram, tar jeg ikke helt seriøst. Det går ikke an, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB onsdag.

Framlegging

Budsjettimpulsen på 0,4 prosent får Nordea Markets' sjefanalytiker Erik Bruce til å konkludere med at selve fremleggelsen nærmest kan bli en ikke-hendelse.

– Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå. Jeg vil legge fram et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa finansminister Siv Jensen (Frp) om statsbudsjettet torsdag morgen.

Klokka 10 er det er fjerde gang Jensen skal legge fram statsbudsjettet for Stortinget. Hun innrømmet at arbeidet med årets budsjett har vært litt mer krevende enn tidligere.

– Vi har et vanskelig år bak oss, så situasjonen er litt mer krevende enn den pleier å være, det er et litt strammere budsjett. Men det er fortsatt slik at arbeidet, aktivitet og omstilling er øverste prioritet for regjeringen, sa Jensen da hun på tradisjonelt vis møtte pressen utenfor boligen sin i Oslo litt før klokka 6.30 torsdag morgen.

Forsvar og arbeidsledighet

Regjeringen foreslår ifølge NRK å øke bevilgningene til Forsvaret med 1,9 milliarder kroner som en oppfølging av langtidsplanen. 1,1 milliarder kroner av denne summen skal være friske midler.

Videre foreslås det 4 milliarder kroner på en tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet. Det er om lag samme størrelse som i fjor.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand kaller det et gjenkjennelig blåblått budsjett som følger opp de tidligere budsjettene Siv Jensen har lagt fram.

– Men hun prøver å gjøre det på en måte som ikke skal provosere så veldig mange. Det virker som mange får mye og de fleste får mer, sier han.

Sand tror ikke det ligger inne store miljønyheter i budsjettet som vil få Venstre til å endre den oppfatningen de har hatt siden Jensen selv lekket fra budsjettet i forrige uke. Han tror det blir bråk i Stortinget blant annet om samferdselspakken.

Integrering

Regjeringen foreslår å bruke ytterligere 484,9 millioner kroner på integrering og bosetting av asylsøkere neste år, ifølge Adresseavisen.

Den største økningen kommer på bosetting med 260 millioner kroner til bosetting av enslige mindreårige flyktninger og økning av ekstratilskudd for bosetting i kommunen.

Onsdag ble det kjent at en viktig KrF-sak, nemlig bistand, blir tilgodesett med 1 prosent av brutto nasjonalinntekt neste år.

Alle budsjettlekkasjene:

Samferdsel

* Bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Totalt gir det netto skattekutt for bilister på 900 millioner.

* 200 millioner kroner til ny E18 vest for Oslo. Pengene øremerkes til innløsning av boliger på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta.

* 100 millioner kroner til tidligere oppstart av utbedringen av E16 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud.

* 250 millioner kroner til fornyingsarbeider på Sørlandsbanen og Jærbanen.

* 50 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen.

* 18 millioner kroner til utbedring av ferjekaia på Furneset i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

Klima og miljø

* Regjeringen setter av 360 millioner kroner på neste års budsjett til konseptstudier for å utvikle tre prosjekter for fangst og lagring av CO2.

* 10 millioner kroner ekstra til forskning på havmiljøet.

* 70 millioner kroner til forskning på miljøvennlig teknologi.

* Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent. Veksten skal baseres på bærekraftig biodrivstoff. Fram mot 2020 skal andelen opp i 8,5 prosent.

Arbeid, trygd og sosiale tiltak

* 650 millioner kroner til vestlands- og sørlandskommuner for å få ned arbeidsledigheten. I dag er summen 400 millioner. Kommunene får 56.700 kroner for hver ledige arbeidssøker over snittet på 3,1 prosent.

* Endret bostøtteordning, slik at satsene justeres med prisutviklingen. Ventes å koste 100 millioner. Finansdepartementet varsler 'bredere omtale' av boligmarkedet i budsjettet.

* Foreldre med kronisk syke barn skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen setter av over 500 millioner i året til dette.

* 60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp.

* 30 millioner for å gi arbeidsløse under 30 år et jobbrelatert tilbud. Oppstart i Rogaland.

* Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.

* 4 milliarder til tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet.

Politi og rettsvesen

* Nærmere 300 millioner mer i frie midler til politiet.

* Innkjøp av to nye politihelikoptre. Ifølge et anslag fra 2014 vil det koste drøyt 260 millioner kroner.

* 176 millioner kroner til å forebygg vold mot barn og oppfølging av voldsutsatte barn. Blant annet tilgodeses Statens barnehus med 15 millioner.

* 28 millioner kroner til fulldigitalisering av domstolene. De samlede kostnadene til dette over 6 år er beregnet til rundt 200 millioner. Det settes i tillegg av 26 millioner kroner til bedre digital kommunikasjon mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen

* Politiet får 5 millioner til å utstyre opptil 50 patruljebiler med et nytt verktøy for å lese kjennemerker (ANPR).

* 10 millioner til kamp mot ungdomskriminalitet på Grønland i Oslo.

* 10 millioner til å utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk fotlenke.

* 7 millioner kroner for å styrke Politiets sikkerhetstjenestes (PST) arbeid mot digital spionasje

* 4,5 millioner til fri rettshjelp for dem som blir utsatt for tvangsbehandling. Helårseffekt på 10 millioner.

Flyktninger, asylsøkere og innvandrere

* Styrket saksbehandling ved Utlendingsdirektoratet (UDI) ved å videreføre 177 millioner, selv om antallet asylsøkere har falt sterkt i år fra i fjor.

* 105 millioner ekstra på asylreturer.

* 81 millioner kroner ekstra til Politiets utlendingsenhet (PU) for å styrke kampen mot falske identitetspapirer.

*148 millioner kroner til bosetting av mindreårige flyktninger i kommunene.

*112 millioner kroner i ekstratilskudd til kommunene for bosetting.

* 60 millioner kroner til å gi innvandrere med ikke-godkjent videregående skole fra hjemlandet rett til videregående skole i Norge. Helårseffekt fra 2019 på 235 millioner.

* Bevilgning til Utlendingsnemnda (UNE) økes med 15,7 millioner.

* 23,3 millioner kroner til 50 timer undervisning for asylsøkere i norsk, kultur og samfunnskunnskap.

* 10,9 millioner kroner til dialoggrupper for å forebygge vold i mottak.

* 20 millioner kroner til etablering av særskilte integreringsmottak. 5,4 millioner kroner er satt av til prosjektet i år.

*20 millioner til yrkesveiledning i mottak og godkjenning av utenlandsk utdanning.

* 5 millioner kroner til å styrke veiledningsarbeidet om frivillig retur på asylmottak.

Helse

* 20 millioner kroner mer til rekruttering av psykologer i kommunene.

* 32 millioner kroner mindre i støtte til reguleringstannleger.

Forsvar

* Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner i økte forsvarsbevilgninger: Bevilgningen til hæren øker med 216 millioner, 240 millioner går til sjøforsvaret og 500 millioner går til kjøp av jagerfly.

* 216 millioner kroner til vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av utstyr i Hæren.

* Regjeringen framskynder byggingen av tre nye fartøyer til Kystvakten.

Barn og unge

* 1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, for å gi tidligere hjelp til elever som sliter på skolen.

* 56 millioner kroner til et folkehelseprogram der særlig barn og unge er i målgruppa.

Annet

* 100 millioner kroner ekstra til Forskningsrådet, til forskning på petroleumsteknologi.

* Til oppfølging av handlingsplanen mot antisemittisme: 10 millioner kroner over fire år til et forskningsprogram. Det bevilges også 3,7 millioner kroner til informasjonstiltak.

* 50 millioner kroner til oppstart av det digitale Norsk helsearkiv på Tynset i Hedmark.

* 40 millioner i økte bevilgninger til flom- og skredsikring. Totalt vil regjeringen bruke 350 millioner på formålet.

* 30 millioner til nytt grafisk museum i Stavanger.

* Til sammen 13 millioner kroner til byutvikling i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.