SAMFUNN

Statsbudsjett: Svak satellittsatsing

Dersom det fremlagte forslaget til statsbudsjett blir vedtatt av Stortinget, vil ikke norsk satellittbransje nå sitt omsetningsmål på 10 milliarder kroner innen år 2005.

Norsk satellittbransje omsetter i dag for mer enn fire milliarder kroner og hadde satt som mål å mer enn fordoble denne omsetningen. Men forutsetningen er at den norske innsatsen i ESA blir økt med minst 100 millioner kroner pr år de nærmeste årene.

– Ut fra nasjonaløkonomiske synspunkter er dette meget lønnsomme investeringer, men regjeringen ser foreløpig ut til å tenke kortsiktig i budsjettet som nå er fremlagt. Et budsjett som for vår bransje knapt er en inflasjonsjustering av fjorårets budsjett, om vi også tar budsjettets foreslåtte avgiftsøkninger inn i regnestykket, sier Sverre Bisgaard, president i Norsk Industriforum for Romrelatert Virksomhet, NIFRO.

– Budsjettet tar i liten grad høyde for de spennende og økonomisk lønnsomme mulighetene som ligger innen den kommunikasjonsteknologiske utviklingen. Dette beklager vi sterkt. Spesielt fordi vi representerer en bransje hvor nær 75 prosent av omsetningen er eksportrettet, sier Bisgaard.

Les mer om: