Statoil mener pensjonsordningen er gunstig

Statoil mener den nye pensjonsordningen vil oppfordre til å jobbe lenger, men åpner ikke for å heve aldersgrensen.

Statoil mener pensjonsordningen er gunstig

Statoil ønsker ikke å uttale seg om lønnsoppgjøret som foregår, og henviser til OLF. Men pensjonsreformen vil informasjonssjef Bård Glad Pedersen gjerne snakke om.

– Vi har som andre bedrifter fulgt opp pensjonsreformen ved å fjerne den generelle tidligpensjonsordningen i Statoil. Vi kan ikke premiere tidlig avgang når pensjonsreformens mål er å stimulere flere til å stå lenger i jobb, sier Glad Pedersen.

Les mer: Tynnslitt tillit til Statoil-ledelsen etter pensjonsendring

Vil ikke heve aldersgrensen

Men Statoil har ikke hevet øvre aldersgrense til 70 år, slik pensjonsreformen legger opp til.

– Vi har valgt å opprettholde øvre aldersgrense, men vi har gjort endringene for å holde folk lenger i jobb arbeid. Dette er kompetente, erfarne medarbeidere som Statoil trenger.

1200003544.jpg

Har respekt for reaksjoner

– Men hvordan kan de stå lenger i arbeid når dere ikke hever aldersgrensen?

– De endringene vi gjør samlet sett bidrar til at de fleste til få mer med å stå lenger i arbeid. Vi har respekt for at det er ulike reaksjoner rundt dette. Vår oppgave er å informere godt internt og vi vil fortsette med det, og å ha en god dialog med ansatte og tillitsvalgte.

Beholder ledelsens ordninger

Samtidig som de ansatte mister godene fra den tidligere pensjonsordningen, velger selskapet å beholde ledelsens mer gunstige ordninger.

– Hvorfor endrer dere ikke også disse?

– Endringene gjelder for alle i Statoil. Men cirka 900 medarbeidere har individuelt avtalefestede ordninger som vi ikke kan endre ensidig. Vi inngår ikke nye slike avtaler.

Noen vil få mindre

Statoil har også besluttet å innføre AFP for de sokkelansatte, og Glad Pedersen mener selskapet har konkurransedyktige betingelser- også innen pensjon.

– De som står lengre i arbeid vil som hovedregel komme bedre ut enn tidligere, men de som går av tidlig vil selvsagt få noe mindre, sier Glad Pedersen.

Les også: Statoil sliter med oljesandmålene

Statoils skifergass-partner i store problemer

Statoil-styret mangler teknologer

Statoil gir ansatte karakterer 

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.