OLJE OG GASS

Statoil får omstridt tillatelse etter klage. – Det hadde blitt jobbet nattarbeid uansett

Departementet overkjørte Petroleumstilsynet.

Statoil ønsket at 200 arbeidere på Gina Krog skal jobbe nattarbeid. Først avslo Ptil søknaden. Nå har Arbeids- og sosialdepartementet gitt Statoil medhold i klagen.
Statoil ønsket at 200 arbeidere på Gina Krog skal jobbe nattarbeid. Først avslo Ptil søknaden. Nå har Arbeids- og sosialdepartementet gitt Statoil medhold i klagen. Bilde: Øyvind Torjusen/Statoil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
28. feb. 2017 - 10:37

Som Teknisk Ukeblad meldte tidligere i år, ønsket Statoil å benytte seg av utstrakt nattarbeid med samtidig boring på oljefeltet Gina Krog. Det får de nå lov til, selv om Petroleumstilsynet (Ptil) i utgangspunktet sa nei.

Arbeids- og sosialdepartementet har omgjort Ptils vedtak, og viser blant annet til at nattarbeidet hadde blitt utført uansett.

Også Stavanger Aftenblad har omtalt saken.

Uenigheten

Bakgrunnen er at Statoil søkte Ptil om muligheten for at 200 personer skulle kunne jobbe natt, mens boringen over reservoaret skulle foregå.  Statoil holdt frem at dette ville spare selskapet for om lag 170 millioner kroner, og at risikoen knyttet til nattarbeid og samtidig boring var liten.

Nå har Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sørget for at Statoil likevel får søknaden sin innvilget, etter å ha gitt selskapet medhold i klagen.

– Det koster oss i nærheten av 170 millioner kroner hvis vi ikke kan få gjennomført nattarbeid på Gina Krog, sa pressetalsmann Morten Eek til Teknisk Ukeblad i slutten av januar.

Selskapet mente at dette var ett av flere forhold som gjorde at de burde få søknaden innvilget. Statoil holdt også frem at risikonivået på Gina Krog er lavt.

– Dette vil etter Statoils vurdering ikke endres når de begrensede boreaktivitetene starter opp. Scenarier knyttet til brønnstrømslekkasje, med påfølgende brann- og eksplosjonsfare er etter Statoils syn ikke relevante i denne sammenheng, heter det i Ptils behandling av søknaden.

Ptil avslo

Petroleumstilsynet avslo søknaden fordi de mener det ikke foreligger noen «særlige forhold» som må oppfylles for at et unntak fra rammeforskriftens §70 skal gis.

Statoils særlige forhold er altså todelt: Lav risiko og betydelig økonomisk gevinst.

– Vi mener det alltid er risiko knyttet til  gjennomføring av boreaktiviteter. Denne brønnen skiller seg i så måte ikke vesentlig fra andre brønner. Vi vurderer derfor ikke dette til å være et særlig forhold, skrev Ptil med henvisning til Statoils vurdering av risikonivået.

Ptil mente heller ikke at nær 170 millioner kroner i økonomisk gevinst var å regne som et særlig forhold.

– Statoil har heller ikke vist til andre særlige forhold, som for eksempel uforutsette hendelser eller tildragelser som har medført forsinkelser i prosjektet. Prosjektet ligger derimot allerede foran plan med tidligere oppstart av produksjon enn tidligere beregnet, dette uten samtidig oppkoblingsaktivitet og boring over reservoaret, skriver tilsynet.

 – Ville jobbet natt uansett

I behandlingen av Statoils klage heter det blant annet at Ptil og Statoil er uenige i størrelsen på den økonomiske besparelsen. Les hele klagebehandlingen her.

– Statoil anslår et beløp i størrelsesorden 170 millioner kroner, mens Petroleumstilsynet antyder et beløp på 64 millioner kroner, ifølge ASD.

Departementet sier at de ikke ser på det som nødvendig å ta stilling til størrelsen på besparelsene og gevinstene som en eventuell innvilgelse av søknaden vil gi, utover at det vil være snakk om ikke ubetydelige beløp.

– Det økonomiske aspektet er uansett ikke avgjørende for vår vurdering av søknaden, ifølge departementet.

Det som derimot har vært avgjørende i behandlingen av klagen, er at nattarbeidet ville blitt utført uansett om søknaden hadde blitt innvilget eller ikke.

– Ingen økning i bruk av nattarbeid

– Situasjonen er noe utenom det vanlige i denne saken. Vi forstår det slik at det aktuelle arbeidet som skal utføres av de cirka 200 personene det er snakk om, vil komme til å gjøres (lovlig) på natt uavhengig av om dispensasjon gis eller ikke, heter det i klagebehandlingen.

– En eventuell dispensasjon medfører altså ingen økning i bruken av nattarbeid. Slik departementet ser det, må dette tillegges betydelig vekt, skriver departementet videre.

Det vises til rammeforskriftens paragraf 43 tredje ledd bokstav c som hviler på forutsetningen om at nattarbeid av denne art ikke skal gjøres med mindre driften på innretningen er stengt, fordi storulykkerisikoen generelt er høyere på en varm enn en kald plattform.

– Statoil har i dette tilfellet likevel konkludert med at de begrensede boreaktiviteten kan kombineres med alt planlagt prosjektarbeid i perioden. Statoil har videre utarbeidet et dokument som fastsetter spesielle tiltak som skal kompensere for utfordringene ved nattarbeid samtidig med begrenset boring.

– I disse retningslinjene er det beskrevet et eget sett med sikkerhetsmilepæler for Gina Krog-prosjektet som er med på å sikre at nødvendige styrings- og sikkerhetssystemer er på plass før videre fremdrift, skriver ASD.

Fagforening reagerer

Departementet peker også på at Statoil viser til at nattarbeid og begrenset samtidig boring gir liten risiko for å få hydrokarboner til overflaten. Petroleumstilsynet er til dels enig med at det ikke foreligger særlig økt risiko for storulykke.

– Vi tar ikke stilling til den eksakte størrelsen på risikoen, men legger til grunn at den i alle tilfelle er liten, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

– Etter en konkret helhetsvurdering har vi kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reglene om nattarbeid. At dispensasjonen ikke medfører økt bruk av nattarbeid har veid tungt ved denne avgjørelsen, heter det.

Fagforeningen Lederne meldte om klagebehandlingen like før helgen. De reagerer kraftig på departementets avgjørelse.

– Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen har henvendt seg til både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og olje- og energiminister Terje Søviknes med sin bekymring om undergraving av Ptils autoritet, heter det i meldingen.

– Avslaget kom dagen etter Ptils store konferanse der Ptil-direktør Anne Myhrvold krevde at petroleumsnæringen måtte få sikkerhetsutviklingen tilbake på rett spor og sa at ord måtte bli til handling. Slik svekker departementet effektivt autoriteten og respekten til Ptil i det viktige arbeidet de gjør, uttaler Ingvartsen på Ledernes nettsider.

Petroleumstilsynet ønsker ikke å kommentere avgjørelsen fra ASD eller utspillet fra Lederne.

– Vi tar avgjørelsen fra Arbeids- og sosialdepartementet angående nattarbeid på Gina Krog til etterretning, og har ikke noen kommentar ut over det. Avgjørelsen er endelig. Vi har heller ingen kommentar til Ledernes synspunkter, ifølge pressetalskvinne Eileen Brundtland.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.