Statnett tredoblet konsulentbudsjettet

Statnett tredoblet konsulentbudsjettet
FORVENTER ØKNING: Fungerende stabsdirektør Kirsten Berg i Statnett forventer at selskapets konsulentbruk vil øke ytterligere i de nærmeste årene, siden Statnett står foran store investeringer. Bilde: Statnett

Fjorårets konsulentbudsjett økte med over 100 millioner kroner fra 2009, da Statnett brukte 161 millioner kroner på konsulenter og innleid personell. I 2007 brukte selskapet 79 millioner kroner på denne budsjettposten, mot 76 millioner kroner i 2006.

Les også: Statnett bruker nettleie til sponsing

Bevisst strategi

Fungerende stabsdirektør Kirsten Berg forklarer økningen.

– Statnett har hatt en økning i antall konsulenttimer som følge av at vi nå gradvis øker aktiviteten på investeringssiden. Det er en bevisst strategi å benytte seg både av faste ansettelser og konsulenter i en vekstfase med mange, store tidsbegrensede prosjekter. På den måten søker vi å sikre at kjernekompetansen beholdes og utvikles i bedriften, samtidig som antallet fast ansatte holdes på et fremtidsrettet og fornuftig nivå, sier hun.

Les også: Flere strømbrudd i Norge enn i Sør-Amerika

Forventer økning

Statnetts forventer at deres investeringer vil øke videre i årene som kommer, fra 2 milliarder kroner i 2010, til 3 milliarder kroner i 2011, og videre opp til 5 milliarder kroner per år.

– Det er derfor også sannsynlig at andelen som defineres som konsulenttjenester vil øke videre i årene som kommer, sier Berg.

Les også: Vil gi Shtokman fornybar kraft

Vidt begrep

Hun sier at konsulenttjenester i Statnett er et vidt begrep og omfatter alt fra prosjektkontrollere og prosjektadministratorer til oversettere, fotografer og miljørådgivere.

– Konsulenter brukes for å øke kapasiteten til å gjennomføre prosjektene, samt oppgaver som kommer i tillegg til den daglige driften, sier Berg.

Les også: – Bør ikke betale for unyttig kraft

Les mer om: